Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 1(1-8), Μαθηματικά α τεύχος

2 Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω

σχολικό βιβλίο εδώ

 

 

 

 

 

περισσότερα εδώ

_