Η πρόσθεση

 

Επανάληψη α τάξης
Πρόσθεση με την αριθμογραμμή ως το 20
Παιχνίδια πρόσθεσης ως το 20
Πρόσθεση με πάτημα στη δεκάδα
Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις
Το σπιτάκι της εκατοντάδας
Στρατηγικές πρόσθεσης
Κάθετη πρόσθεση χωρίς κρατούμενο
Πρόσθεση με κρατούμενο

 

 

 

_