Γραμματική

 

Επανάληψη α τάξης

Συλλαβισμός

_

Ο τονισμός των λέξεων

Λέξεις με δύο τόνους

_

Το οριστικό άρθρο

Τα άρθρα τον και των

_

Ουσιαστικά

Αρσενικά σε -ας

Αρσενικά σε -ος

Αρσενικά σε -ης

Επανάληψη στα ουσιαστικά 

Θηλυκά σε -α

Επίθετα

 

_

Ρήματα σε -αίνω

_

Επιρρήματα

Συνώνυμα – Αντίθετα – Παρομοίωση

Σύνθετες λέξεις

 

 

 

_

Αφήστε μια απάντηση