ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

«ΤΠΕ & Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση»

 

 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αφορά όλα τα μαθησιακά αντικείμενα, καθώς σήμερα εφαρμόζεται το ολιστικό μοντέλο στη διδασκαλία των σχολικών μαθημάτων. Έχουν, μάλιστα, αναπτυχθεί διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά (ψηφιακά περιβάλλοντα), για να εξυπηρετήσουν τους σύγχρονους μαθησιακούς στόχους.

Όσον αφορά το μάθημα της Λογοτεχνίας, η διδασκαλία του με τη συνδρομή των ΤΠΕ αποτελεί μια πρόκληση στις μέρες μας, καθώς στο επίκεντρό της δε βρίσκεται πλέον ούτε το κείμενο, ούτε ο συγγραφέας, ούτε ο εκπαιδευτικός. Σ’ ένα σύστημα εκπαίδευσης που τείνει ολοένα και περισσότερο να θέσει στο κέντρο του τις ανάγκες και την προσωπικότητα του μαθητή, αντιμετωπίζοντάς τον ως ον κοινωνικό, το οποίο κάθε φορά εκφράζεται και μαθαίνει μέσα σε καθορισμένα κοινωνικά συμφραζόμενα, οι νέες τεχνολογίες στοιχειοθετούν τη δική τους ταυτότητα και ο ρόλος τους αναβαθμίζεται καθημερινά στη σχολική πραγματικότητα.

Επιπλέον, στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας η χρήση των ΤΠΕ δε θα πρέπει να περιορίζεται στην ανάκτηση πληροφοριών και στην απεικόνιση του πλαισίου του έργου, αλλά να αξιοποιείται για τη δημιουργική γραφή, δηλαδή για την ερασιτεχνική ανάπλαση του λογοτεχνικού κειμένου.

Σε όλες τις τάξεις οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην παραγωγή λόγου εκ μέρους των μαθητών-αναγνωστών για κάθε κείμενο. Οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου απορρέουν από το λογοτεχνικό κείμενο που διαβάζουν οι μαθητές και μπορούν να είναι:

α. αναγνωστικής ανταπόκρισης (με την έννοια ότι οι μαθητές παράγουν λόγο που προκύπτει από τα ζητήματα που εξετάστηκαν και προσεγγίστηκαν στην τάξη και συνδέονται με τις παραπάνω δραστηριότητες) και

β. δημιουργικής γραφής (αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας με άλλη οπτική, δημιουργία νέας σκηνής στην οποία ο αναγνώστης συναντιέται με τον ήρωα, αλλαγή του τέλους της ιστορίας, κείμενο-παρουσίαση κ.λπ.).

Η δημιουργική γραφή που χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή κειμένου, οργανώνει τις πολλαπλές εκδοχές του κειμένου, καθιστά τους μαθητές παραγωγούς γραπτού λόγου, επίδοξους συγγραφείς και διδάσκει πολλά και σημαντικά στοιχεία για τη λογοτεχνία, την κατασκευή και τη λειτουργία της στους μαθητές. Πολλές ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του για μύηση των μαθητών του στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στην τάξη.

Ο μαθητής, από την πλευρά του, στηριζόμενος στην καθοδήγηση και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του μπορεί να δημιουργήσει ιστολόγιο συγγραφής και ανάγνωσης σε συνεργασία με τους συμμαθητές του. Έτσι, αναπτύσσονται οι αρχές της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της σύσφιγξης των σχέσεων των μελών της μαθητικής κοινότητας. Παράλληλα, δημιουργείται με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού το επικοινωνιακό πλαίσιο για την παραγωγή λόγου εκ μέρους των μαθητών με ταυτόχρονη παροχή δυνατοτήτων για δημοσίευση του παραγόμενου κειμένου τους. Έτσι, οι μαθητές εκπαιδεύονται και στους δύο ρόλους, αυτόν του συγγραφέα και αυτόν του αναγνώστη, εναλλάξ, στα όρια του μαθήματος της Λογοτεχνίας.

Τέλος, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας δίνει πολλές δυνατότητες για τη συνομιλία των λογοτεχνικών κειμένων με τις άλλες τέχνες (ζωγραφική, μουσική, δραματοποίηση, κινηματογραφική απεικόνιση κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα διευρύνει την ποικιλία των μαθητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων