Άρθρα με ετικέτα “Εκπαιδευτικοί”

Ζωγραφιές που έφτιαξαν συμμετέχοντες μαθητές/τριες για να επιλεγεί ένα λογότυπο για τη σύμπραξη

Comments 0 σχόλια »

Υλικό που προετοίμασε το εταιρικό σχολείο από τη Φιλανδία

Comments 0 σχόλια »

Υλικό που προετοίμασε το εταιρικό σχολείο από τη Τσεχία, στην πόλη Zvitavy

Comments 0 σχόλια »

Υλικό που προετοίμασαν οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου

Comments 0 σχόλια »

Η δράση Comenius  που αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ονομάζεται In-service Comenius training (ενδοϋπηρεσιακή δραστηριότητα κατάρτισης).

Κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο μπορεί να επιλέξει μία δραστηριότητα κατάρτισης από μια βάση δεδομένων κοινή για όλη την Ευρώπη. Συνέχεια »

Comments 0 σχόλια »

Ακολουθούν συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων (αργούν λίγο για να ανοίξουν, ειδικά το Application Crossing Borders) για το πρόγραμμα Comenius, δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που έχω υποβάλει και έχουν εγκρθεί. Ένα ιδιαίτερα καλό πρόγραμμα είναι το Eurodidaweb που πραγματοποιείται στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο Sapienza. Αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε προχωρημένο επίπεδο. Οι διδάσκοντες είναι πολύ κατατοπιστικοί , πολύ ενημερωμένοι και πολύ φιλικοί. Συνέχεια »

Comments 0 σχόλια »

Η δράση School Partnerships (Σχολικές Συμπράξεις) απευθύνεται σε σχολεία και έχει δύο τύπους: Multilateral (Πολυμερής) και Bilateral (Διμερής). Στην πραγματικότητα η κάθε μία δράση είναι διαφορετική, γιατί οι Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις είναι συνεργασία μεταξύ σχολείων με βάση ένα κοινό θέμα-δραστηριότητα, ενώ οι Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις είναι συνεργασία μεταξύ δύο σχολείων για ανταλλαγή μαθητών/τριών. Συνέχεια »

Comments 0 σχόλια »

Υλικό που προετοίμασε το Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου

Για να δείτε το υλικό που προετοίμασε το σχολείο από τη Τσεχία, πατήστε εδώ.
Για να δείτε φωτογραφίες από το σχολείο στη Τσεχία, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το υλικό που προετοίμασε το σχολείο από τη Φιλανδία, πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα λογότυπα που σχεδίασαν μαθητές/τριες πατήστε εδώ

Comments 0 σχόλια »

The 4 seasons and the circle of life. Η σχολική σύμπραξη υλοποιήθηκε από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου ως συντονιστικό σχολείο, με εταιρικά σχολεία από την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Ιταλία. Το πρόγραμμα αφορούσε τις 4 εποχές και το πως επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Στόχος του προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες να συγκρίνουν το κλίμα και τις εποχές σε κάθε χώρα, να καταγράψουν με οπτικό υλικό τις αλλαγές των εποχών (π.χ. ποτάμι, θάλασσα, λιβάδι) και να παρατηρήσουν πως ο καιρός σε κάθε χώρα επηρεάζει τη ζωή μας.

Ακολουθούν τα συμπληρωμένα έντυπα που υποβλήθηκαν στο Ι.Κ.Υ για τη σύμπραξη The 4 seasons and the circle of life.

Έντυπο αίτησης για το Ι.Κ.Υ.  Application 1999 The 4 seasons and the circle of life Greek

Έντυπο ανανέωσης για το Ι.Κ.Υ.  Application 2000 RENEWAL The 4 seasons and the circle of life Greek

Περιγραφή του προγράμματος  Description The 4 seasons and the circle of life

Εάν θέλετε να δείτε υλικό από τη σύμπραξη The 4 seasons and the circle of life πατήστε εδώ.

Κάποια άλλα έντυπα που υποβλήθηκαν από Δημοτικό Σχολείο.

Έντυπο αίτησης για το Ι.Κ.Υ. Application Primary 1999

Έντυπο ανανέωσης για το Ι.Κ.Υ. Application RENEWAL PRIMARY

Comments 0 σχόλια »

Εκπαιδευτική νομοθεσία (δικαιώματα και υποχρεώσεις , καθήκοντα, υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικό δίκαιο, πειθαρχικά παραπτώματα,πειθαρχικές ποινές, πειθαρχικοί προιστάμενοι, διοικητικά δικαστήρια κλπ).

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων