Πυκνωτές

Εργαστήριο χωρητικότητας: Τα βασικά

Πως λειτουργούν οι πυκνωτές.

Εργαστήριο πυκνωτών

Ανακαλύψτε πως λειτουργεί ένας πυκνωτής. Μεταβάλλετε το μέγεθος των οπλισμών και προσθέστε διηλεκτρικό για να δείτε πως επηρεάζεται η χωρητικότητα. Μεταβάλλετε την τάση και δείτε τα φορτία να μαζεύονται στους οπλισμούς. Δείτε το ηλεκτρικό πεδίο μέσα στον πυκνωτή. Μετρήστε τάση και ηλεκτρικό πεδίο.