Ηλεκτροτεχνία

[notice](όσοι χρησιμοποιείτε τον Google Chrome, ίσως χρειαστεί να κάνετε ανανέωση της σελίδας που θα μεταφερθείτε για να σας προβάλει την εφαρμογή)[/notice]

Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά

Σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα

Οδηγίες Χρήσεως των εφαρμογών (σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα)

(για να ανοίξετε τις εφαρμογές, απλά κάντε κλικ επάνω στις εικόνες)

  • -Ανοίξτε τα πολύμετρα (κλίκ επάνω σε κάθε πολύμετρο και πατάμε το Power)
  • -Ανοίξτε και ρυθμίστε το τροφοδοτικό (κλικ επάνω στο ON/OFF και ρύθμιση τάσης με τα βελάκια)
  • -Με την πένα συμπληρώνονται οι μετρήσεις (κλικ επάνω στην πένα και συμπληρώνεται ο πίνακας)
  • -Με το πράσινο το πινακάκι αλλάζουμε αντιστάσεις (κλικ στο πινακάκι και πιάνετε και σύρετε στο κύκλωμα)
  • – Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε την κλίμακα των οργάνων (κλικ επάνω στο πολύμετρο που θα βγάλει την ένδειξη Range, η ρύθμιση γίνετε όπως σε ένα κανονικό όργανο, γυρνάτε τον επιλογικό διακόπτη στη θέση που πρέπει)

Τα Βασικά των κυκλωμάτων

Εικονικός εργαστηριακός οδηγός.

  • – από τα αριστερά είναι τα κουμπιά για την κάθε ενότητα του οδηγού (7 ενότητες)
  • – στο μεγάλο πλαίσιο εμφανίζονται: περιγραφές, κυκλώματα, σχέδια τα οποία τα αλλάζετε με το NEXT