Αγωγιμότητα – Ημιαγωγοί

Αγωγιμότητα

Πειραματιστείτε με την αγωγιμότητα των μετάλλων,των πλαστικών και των φωτοαγωγών. Δείτε γιατί τα μέταλλα άγουν ενώ τα πλαστικά όχι, και γιατί κάποια υλικά άγουν μόνο όταν τα φωτίσετε με ένα φακό. (αρχείο Java από τη σελίδα Phet Colorado)

Αγωγιμότητα

Ημιαγωγοί

Εμπλουτίστε τον ημιαγωγό για να δημιουργήσετε μια δίοδο. Παρακολουθήστε τα ηλεκτρόνια να αλλάζουν θέση και ενέργεια. (αρχείο Java από τη σελίδα Phet Colorado)

Semiconductors