Προσομοιώσεις

Στην ενότητα Προσομοιώσεις, υπάρχουν εργαστήρια και εργαστηριακές και θεωρητικές εφαρμογές με διαδραστική μορφή. Οι εφαρμογές αυτές είναι μορφής Java, Flash και HTML. Κάνοντας κλικ επάνω σε κάποια από αυτές μεταφέρεστε στην σελίδα από όπου εκτελείτε η εφαρμογή (HTML)  ή σας ζητάει να την αποθηκεύσετε πρώτα και στην συνέχεια εκτελείτε αυτόματα μόνη της(Java).

Για να εκτελέσετε προσομοιώσεις βασισμένες σε Java θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας Java έκδοση 1.5 ή νεώτερη. Μπορείτε να την αποκτήσετε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο:

Για να τρέξετε τις προσομοιώσεις που στηρίζονται στο Flash πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Macromedia Flash 9 ή νεώτερο (διατίθεται δωρεάν).

Get Adobe Flash Player

Μετρήσεις με παλμογράφο

Μπαταρίες

Μαγνητισμός

Αντίσταση

Αγωγιμότητα – Ημιαγωγοί

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτροτεχνία

Κατασκευή και προσομοίωση κυκλωμάτων

Πυκνωτές