Περιβαλλοντικός Όμιλος Εσπερινού Γυμνασίου Σύρου

Ιστότοπος ενημέρωσης και δράσεων ομίλου

Αρχεία για ‘Α τρίμηνο’


Συνάντηση 5η:Η Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη είναι η αλληλοβοήθεια, η αλληλοκατανόηση, η συμπαράσταση, η υποχρέωση που έχουν τα μέλη μιας ομάδας να αλληλοϋποστηρίζονται και να αλληλοβοηθούνται.
Solidarity(Αγγλικά) Solidarität (Γερμανικά) Solidaritet (Σουηδικά) Solidaridad (Ισπανικά) Solidarité (Γαλλικά) Solidarietà (Ιταλικά) Solidarita (Τσέχικα) Solidarność (Πολωνικά) تضامن (Αραβικά) Солидарность(Ρώσικα) Szolidaritás (Ουγγρικά) Solidaritet (Αλβανικά)

Σε έναν κόσμο κοινών προκλήσεων κανείς δεν μπορεί να πετύχει μόνος του. Δουλεύοντας μαζί με τους άλλους, με κοινό σκοπό και στόχους, μπορούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Η αλληλεγγύη είναι μια πράξη ενότητας μεταξύ φίλων που αγωνίζονται για τους ίδιους στόχους. Λαμβάνει χώρα μεταξύ ίσων και περιλαμβάνει δέσμευση, συνεργασία, όπως και αναγνώριση ότι ακόμη και αν δεν έχουμε τα ίδια συναισθήματα, ή ίδιες ζωές, ζούμε σε ένα κοινό χώρο, το
.
Κανένας μαθητής δεν είναι μόνος του.
Κάθε μαθητής είναι ένα ευπρόσδεκτο μέλος της ομάδας μας.

Συνάντηση 4η: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών ομάδας

1) Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων μελών αλλά και της ευρύτερης μαθητικής κοινότητας του Σχολείου μας:
α) Κάθε μαθητής μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του (αρκεί να μην παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων).
β) Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει και να συνεργάζεται στις συγκεντρώσεις εργασίας της ομάδας.
γ) Κάθε μαθητής πρέπει να προστατεύεται από μορφές βίας ή προσβολές της τιμής και της υπόληψης του.
δ) Κανείς δε μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην προσωπική ζωή ενός μαθητή.
ε) Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι και πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη μόρφωση.
στ) Κάθε μαθητής πρέπει να βοηθείται ώστε να αναπτύξει τις ικανότητες του και την προσωπικότητα του.
ζ) Είναι σεβαστή η διαφορετικότητα του κάθε μαθητή.
η) Τα μέτρα πειθαρχίας του σχολείου πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια του μαθητή.
2) Αναλαμβάνουμε επίσης να τηρούμε τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να τηρούμε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και πειθαρχίας.
β) Να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια πραγματοποίησης των στόχων της ομάδας.
γ) Να αποδεχόμαστε τη γνώμη της πλειοψηφίας στις αποφάσεις της ομάδας.
δ) Να αποδεχόμαστε τις ευθύνες που μας αναθέτουν οι συνεργάτες μας.
Τα μέλη της ομάδας: Οι Creators…………Super4ever……………Crazy Kids…………………Τα Ξεφτέρια…………. Angry Birds….………

Συνάντηση 2η: Προσδιορισμός τίτλου και στόχων

Οι τρέχουσες συνθήκες στην τοπική μας κοινωνία και η άποψη των μαθητών και των μαθητριών ότι το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, επηρέασαν την επιλογή του θέματος για την εργασία τους στο πλαίσιο των «Βιωματικών Δράσεων» και ειδικότερα της «Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής».
Από το διάλογο μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών κατά τη συνάντηση προέκυψε ως τίτλος:

Η Αλληλεγγύη στη μαθητική μας κοινότητα
Σκοπός της εργασίας των μαθητών είναι: Η καλλιέργεια της αλληλεγγύης για την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή όλων των μαθητών στις νέες συνθήκες του Γυμνασίου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ομάδας έθεσαν τους εξής στόχους:
α) να αναπτύξουν στάσεις και ικανότητες να μάθουν πώς να μαθαίνουν,
β) να αναπτύξουν για το σχολείο και τη μάθηση συναισθήματα χαράς και απόλαυσης,
γ) να αξιοποιούν τις στάσεις, γνώσεις και ικανότητες που αποκτούν από τις βιωματικές δράσεις της ΚΣΖ, ώστε να παρεμβαίνουν όχι μόνο στο προσωπικό τους πεδίο (αυτοεκτίμηση, επιλογή συμπεριφοράς) αλλά και στο πεδίο του περιβάλλοντος τους.

Ερωτήματα που θα απαντηθούν με την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας είναι:
α) πως θα αξιοποιηθούν οι εμπειρίες των μελών της ομάδας, ώστε να μάθουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες πως να μαθαίνουν;
β) πως θα αναπτύξουν στάσεις αλληλεγγύης, ώστε να έχουν θετικά συναισθήματα για το «δικό τους σχολείο»;
γ) θα οδηγήσει η εφαρμογή της ΚΣΖ σε ενεργοποίηση όλων των μαθητών και των μαθητριών;

Συνάντηση 1η: Ενημέρωση

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι Βιωματικές Δράσεις, αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος του Γυμνασίου η οποία προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής (ΣΚΖ) με σκοπό την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των μαθητών και των μαθητριών στις νέες συνθήκες του Γυμνασίου.
Η ΣΚΖ πραγματεύεται θέματα όπως: οι σχέσεις του μαθητή με τον εαυτόν του και με τους συμμαθητές του, η ταυτότητα και η ετερότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων, των ρήξεων και των συγκρούσεων, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού κ.ά.
α. Η αξιολόγηση των μαθητών.
Οι Βιωματικές Δράσεις δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο, αλλά κάθε μαθητής αξιολογείται και βαθμολογείται ανά τρίμηνο. Η βαθμολογία του μαθητή προκύπτει:
α) από την αξιολόγηση της ατομικής συμβολής του στο ομαδικό έργο, όπως προκύπτει από την παρατήρηση του καθηγητή και το ατομικό ημερολόγιο που διατηρεί ο μαθητής, και
β) από την αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας που υποβάλλει κάθε ομάδα.
Το άθροισμα των δύο βαθμών (ατομικός + ομαδικός)/2 αποτελεί το βαθμό τριμήνου.
β. Ατομική αξιολόγηση μαθητή.
Ο μαθητής διατηρεί ημερολόγιο με υλικό που συνέλεξε για τις δραστηριότητες που ολοκλήρωσε ως μέλος της ομάδας. Με προσωπικές σημειώσεις, με σκέψεις, προτάσεις και συναισθήματα σχετικά με το θέμα και τις εμπειρίες από την ατομική προσπάθεια και την ομαδική λειτουργία. Τα κριτήρια της ατομικής αξιολόγησης διακρίνονται σε:
α) κριτήρια κατάκτησης γνώσεων και ανάπτυξης στάσεων, ικανοτήτων και αξιών:
• ο βαθμός κατανόησης των κεντρικών εννοιών και γενικεύσεων,
• η ικανότητα διατύπωσης με συγκροτημένο λόγο ή/και με εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης και κοινοποίησης της νέας γνώσης,
• η ικανότητα διατύπωσης τεκμηριωμένων κρίσεων και συμπερασμάτων,
• η δυνατότητα παράθεσης παραδειγμάτων και αναλογιών,
• η ικανότητα χρήσης της νέας γνώσης για λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων,
• η αξιοποίηση των ικανοτήτων στην εκτέλεση έργου ή/και επίλυση προβλήματος,
• η συνειδητοποίηση και η ικανότητα διατύπωσης και αιτιολόγησης αξιών και στάσεων.
β) κριτήρια συμβολής στο κλίμα συλλογικότητας και στο αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας:
• η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή στις συζητήσεις μέσα στην τάξη,
• το ενδιαφέρον και η ενεργός και δημιουργική συμμετοχή στο ομαδικό έργο,
• η προσφορά βοήθειας και θετικής ενθάρρυνσης στα μέλη της ομάδας,
• η συμβολή στην επίλυση συγκρούσεων και δυσλειτουργιών και στη δημιουργία θετικού κλίματος εντός της ομάδας,
• η συνέπεια και η έγκαιρη ολοκλήρωση των ευθυνών που αναλαμβάνει,
• ο βαθμός κατοχής και ενεργοποίησης ποικίλων ικανοτήτων και κατάλληλης αξιοποίησης μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών που απαιτεί το συλλογικό έργο.
γ. Αξιολόγηση του συλλογικού έργου ομάδας.
Κάθε υποομάδα διατηρεί ομαδικό φάκελο στον οποίο τα μέλη της υποομάδας μπορούν να παρουσιάσουν αυτοβιογραφικά τον εαυτό τους, τις σκέψεις τους και τις προσδοκίες τους από το θέμα και την ομαδική εργασία.
Μπορούν ακόμη να ονοματίσουν την υποομάδα τους, να παραθέσουν μικρού μεγέθους φωτογραφίες τους και να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και το χιούμορ τους στην αυτοπαρουσίασή τους, καθώς όλη η εργασία γίνεται μέσα σε κλίμα δημιουργικότητας, πρωτοβουλιών, δράσης και ευχαρίστησης.
Η άντληση πληροφοριών γίνεται:
• μέσα στην τάξη ή κατά την επίσκεψη σε ειδικούς χώρους,
• μέσω συζητήσεων, μελέτης σύντομων και κατανοητών κειμένων, συμμετοχής σε δράσεις, συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.
Η αξιολόγηση του συλλογικού έργου της ομάδας γίνεται με βάση τον ομαδικό φάκελο κάθε υποομάδας και ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει:
• τις πληροφορίες που συνέλεξε κάθε ομάδα και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε,
• τα φύλλα δραστηριοτήτων,
• τις επεξεργασίες των δεδομένων και τα συμπεράσματά τους,
• τις παρεμβάσεις που προγραμμάτισαν και υλοποίησαν και
• το συνοδευτικό έντυπο και οπτικο-ακουστικό υλικό.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο εκδηλώσεων και ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία η ομάδα θα παρουσιάσει τις εργασίες της στο τέλος του σχολικού έτους.
Παράλληλα, θα γίνει ανάρτησή των μαθητικών εργασιών στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του σχολείου.


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων