για την Χημεία

Ηλεκτρονική δομή περιοδικός πίνακας

οξειδοαναγωγή online

Οξειδοαναγωγή  αρχεία   https://sites.google.com/site/xhmeiablyk/news/oxeidoanagoge  

σχολικό βιβλίο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C135/768/5016,22936/

blog  για την Χημεία

Σε κάθε ενότητα μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα video που αναφέρονται στην θεωρία της ενότητας .

επίσης να δείτε στις ιστοσελίδες την θεωρία αλλά και απαντημένα ερωτήματα .

τέλος να προσπαθήσετε να απαντήσετε τις ερωτήσεις και ασκήσεις τις κάθε ενότητας .

ενότητα video Ιστοσελίδες αρχεία
Αριθμός οξείδωσης Υποενότητα 2 – Η έννοια του αριθμού οξείδωσης  video Από ψηφιακό βοήθημα  5.57min

Υποενότητα 3 – Παραδείγματα υπολογισμού Αριθμού Οξείδωσης video Από ψηφιακό βοήθημα  2,11min

Αριθμός οξείδωσης  video διδασκαλία από Γιάννη Χατζηδάκη 15.17min

Ιστοσελίδα αριθμός οξείδωσης – οξείδωση αναγωγή

Ιστοσελίδα με υπολογισμό αριθμού οξείδωσης

Παρουσίαση1 αριθμός οξείδωσης

1o φύλο εργασίας 

1o τεστ στον αριθμό οξείδωσης   on line τεστ ( κατεβάστε το αρχείο και απαντήστε στις ερωτήσεις)

παιχνίδι Mahjong συνδυάστε τον τύπο με τον Αριθμό οξείδωσης  και με άλλες επιλογές

Ορισμοί οξείδωσης αναγωγής Υποενότητα 1 – Ιστορικοί ορισμοί οξειδοαναγωγής    video Από ψηφιακό βοήθημα  2.27min

Υποενότητα 4 – Σύγχρονος ορισμός της οξειδοαναγωγής   video Από ψηφιακό βοήθημα  3min

Οξειδοαναγωγή α μέρος ορισμοί οξείδωσης αναγωγής  video διδασκαλία από Γιάννη Χατζηδάκη 32.36min

Σημειώσεις για την ενότητα 1.1 Από ψηφιακό βοήθημα

Λυμένα θέματα ενότητα 1.1 Από ψηφιακό βοήθημα

Θέματα προς επίλυση ενότητα 1.1 Από ψηφιακό βοήθημα

Παρουσίαση 2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ.

2ο φύλο εργασίας

2ο τεστ στον ορισμό οξείδωσης αναγωγής  on line τεστ ( κατεβάστε το αρχείο και απαντήστε στις ερωτήσεις)

Οξειδωτικά αναγωγικά σώματα Υποενότητα 1 – Οξειδωτικά και Αναγωγικά σώματα – Ορισμοί  video Από ψηφιακό βοήθημα  2.39min
Υποενότητα 2 – Οξειδωτικά και Αναγωγικά σώματα – Παραδείγματα video Από ψηφιακό βοήθημα  4.09min
 Υποενότητα 3 – Συμπλήρωση συντελεστών με τη μέθοδο μεταβολής ΑΟ – Παραδείγματα 1 & 2 video Από ψηφιακό βοήθημα  5.03min
 Υποενότητα 4 – Συμπλήρωση συντελεστών με τη μέθοδο μεταβολής ΑΟ – Παραδείγματα 3, 4 & 5 video Από ψηφιακό βοήθημα  4.57minΟξειδοαναγωγή β μέρος οξειδωτικά αναγωγικά video διδασκαλία από Γιάννη Χατζηδάκη 41.49minΑντιδράσεις οξειδοαναγωγής απλή αντικατάσταση   video διδασκαλία από Γιάννη Χατζηδάκη  28.12min
 Σημειώσεις για την ενότητα 1.2  Από ψηφιακό βοήθημα

Λυμένα θέματα ενότητα 1.2 Από ψηφιακό βοήθημα

Θέματα προς επίλυση ενότητα 1.2  Από ψηφιακό βοήθημα

Ιστοσελίδα με γραφή αντιδρασεων

Παρουσίαση 3 οξειδωτικά αναγωγικά συντελεστές

3ο φύλο εργασίας

Ιστοσελίδα συμπλήρωση συντελεστών σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Λυμένα θέματα ενότητα 1.1 Από ψηφιακό βοήθημα 

Θέματα προς επίλυση ενότητα 1.1

Λυμένα βασικά θέματα Από ψηφιακό βοήθημα 

Ερωτήσεις θεωρίας – Τύπου Α

 Ερωτήσεις θεωρίας – θεμα Β

Ασκήσεις – θέμα Γ

Προβλήματα – θέμα  Δ

Οξείδωση αναγωγή οργανικών ενώσεων o   Οξείδωση Οργανικών Ενώσεων video από Αλισαβάκη 15min

o    οξείδωση αλκοολών  video θεωρία από Αλισαβάκη   8.18min

o   οξείδωση καρβονυλικών ενώσεων video θεωρία από Αλισαβάκη  4,20min

o   οξείδωση οργανικών οξέων (video από Αλισαβάκη Μ)

o   οξείδωση οργανικών οξέων ΙΙ (video διδασκαλία  από Αλισαβάκη Μ)  5.05min

·         Οξείδωση με ΚΜηΟ4 video από Αλισαβάκη Μ

·         Οξείδωση με K2Cr2O7 video από Αλισαβάκη Μ

·         Αποχρωματισμός διαλύματος ΚΜnO4a video από Αλισαβάκη Μ

·         οξείδωση οργανικών ενώσεων video διδασκαλία από ψηφιακό βιβλίο ενότητα Ε 9.19min

πειραματικά video

Οξείδωση γλυκόζης αντίδραση Fehling  video πείραμα

Αντιδραστήριο tollens video πείραμα

Οξείδωση αλκοολών video πειραματικά

Οξείδωση αλκοόλης με διχρωμικό κάλιο

Οξείδωση αλκοόλης με KMnO4

Υποενότητα 5 – Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Από ψηφιακό βιβλίο

Σημειώσεις για την ενότητα 7.3 παράγραφος Ε Από ψηφιακό βιβλίο

Λυμένα θέματα από ψηφιακό βιβλίο ενότητα 

θεωρία ασκήσεις στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής οργανικη

παρουσίαση οξειδοαναγωγή στην οργανική

4ο φύλο εργασίας 

ερωτήσεις από θέματα αντιδράσεων οξειδοαναγωγής

Θεωρία οξειδοαναγωγή παρουσιαση

οξειδοαναγωγή (Χατζημπαλάση Θ)

παρουσίαση  αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής

 3ο τεστ στα οξειδωτικά αναγωγικά σώματα  on line τεστ ( κατεβάστε το αρχείο και απαντήστε στις ερωτήσεις)

4ο τεστ οξειδοαναγωγή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ιστοσελίδα με λυμένες ασκήσεις στην οξειδοαναγωγή

ιστοσελίδα με λυμένες ασκήσεις περίσσεια στην οξειδοαναγωγή

ιστοσελίδα με λυμένες ασκήσεις διαδοχικές αντιδράσεις στην οξειδοαναγωγή

ιστοσελίδα με λυμένες ασκήσεις μίγματα στην οξειδοαναγωγή

Α ΑΠΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Β Ασκήσεις με περίσσεια

Γ ασκήσεις με ακάθαρτο σώμα

Δ ασκήσεις με μίγματα

Ε ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις

Στ ασκήσεις με εύρεση ΑΟ

 Ζ ασκήσεις με δημιουργία μίγματος προϊόντων

Ασκήσεις Προβλήματα οξειδοαναγωγή και οξείδωση οργανικών ενώσεων

αλλα video ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 1

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 2

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 3

Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής

Οξείδωση

.Προσδιορισμός Αριθμών Οξείδωσης

Αριθμός Οξείδωσης -1-

Εισαγωγή στην Οξείδωση και Αναγωγή

Γενικά στην οξείδωση και την αναγωγή.

 

online τεστ Γ Λυκείου 2019

on line test για μαθητές Γ λυκείου στην Χημεία

 1o στον αριθμό οξείδωσης 
2ο στον ορισμό οξείδωσης αναγωγής

3ο στα οξειδωτικά αναγωγικα σώματα 

οnline τεστ στη θερμοχημεία

               ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ.pdf

online ερωτήσεις πολαπλης επιλογής απο θέματα εξετάσεων  στην ηλεκτρονική δομή (6ο κεφ)

online ερωτησεις σωστό λάθος στην ηλεκτρονική θεωρία

online ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη θεωρία Bohr

online ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη ηλεκτρονική διαμόρφωση κβαντικούς αριθμούς

online ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο Περιοδικό Πίνακα

online test ερωτήσεις πολαπλής επιλογής

online ερωτησεις στην ισοροπία οξέων βασεων απο τον Λιοδάκη (ΕΜΠ)

online  ερωτησεις στην ογκομετρικη ανάλυση απο τον Λιοδάκη (ΕΜΠ)

online  ερωτήσεις στις ογκομετρίσεις εξουδετέρωσης απο τον Λιοδάκη (ΕΜΠ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Στα παρακατω αρχεία είναι τα θέματα απο την τράπεζα θεματων Χημεια β λυκείου ανα κεφάλαιο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝΧΗΜΕΙΑ 2 ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝΧΗΜΕΙΑ 3 ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝΧΗΜΕΙΑ 4 ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

4 ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων