για την Χημεία

Οργανική Χημεία Β Λυκείου

δείτε στην ιστοσελίδα

1ο κεφάλαιο γενικό μέρος Οργανικής χημείας
Video διδασκαλίας
1ο μάθημαΕισαγωγή στην οργανική χημεία
·    Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία από Lab4u
Ταξινόμηση Οργανικών Ενώσεων από Vangelis Stefadouros
2ο μάθημα χαρακτηριστικές ομάδες
·    Οργανική: 1.Χαρακτηριστικές Ομάδες από XimikosGR
   Οργανική: 2.Ομόλογες Σειρές   11:49 από XimikosGR
3ο μάθημα ομόλογες σειρές υδρογονανθράκων Γενικοί τύποι
Β΄Λυκείου, ομόλογες σειρές υδρογονανθράκων  μάθημα 5 απόGreek School
3ο μάθημα ομόλογες σειρές Γενικοί τύποι
·    Β΄Λυκείου, ομόλογες σειρές αλκοόλες αιθέρες ονοματολογία μάθημα 6 από Greek School
    Β΄Λυκείου, Χημεία γεν. παιδείας –ονοματολογία  αλδευδες κετόνες μάθημα από  7 Greek School
·    Ομόλογες Σειρές – Γενικοί Τύποι από Vangelis Stefadouros
Άσκηση 30 Σελίδα 31 – συντακτικοί τύποι μελών ομολόγων σειρών  Σχολικό Βιβλίο Χημεία Β΄ Λυκείου από Lab4u
Άσκηση 29 Σελίδα 31 – σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν οι ενώσεις Σχολικό Βιβλίο Χημεία Β΄ Λυκείου από Lab4u
4ο μάθημα κανόνες ονοματολογίας υδρογονανθράκων
·    Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων (Μέρος Α’)  27:03 από Χατζηδάκη Γιάννη
Άσκηση 25 Σελίδα 31 -ονομασία υδρογονανθράκων Σχολικό Βιβλίο Χημεία Β΄ Λυκείου Lab4u
5ο μάθημα ονοματολογία ενώσεων με ευθύγραμμη αλυσίδα
·    Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων (Μέρος Β)  28:41 από Χατζηδάκη Γιάννη·
Οργανική 4. Ονοματολογία Ευθύγραμμων Ενώσεων από XimikosGR·
Οργανική: 3. Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων από XimikosGR
6ο μάθημα ονοματολογία ενώσεων με διακλαδισμένη αλυσίδα
·    Οργανική 5. Ονοματολογια Διακλαδισμένων Ενώσεων από XimikosGR·
Οργανική 6. Ονοματολογία Χαρακτηριστικών Ομάδων από XimikosGR
Ονοματολογία1 από Μ Αλισαβάκη·
Ονοματολογία2 από Μ Αλισαβάκη
·   ·         Προσομοίωσεις·
ονοματολογία αλκανίων ·         http://www.ostralo.net/3_animations/swf/alcane.swf·         http://www.ostralo.net/3_animations/swf/molecule3D.swf
7ο μάθημα ισομέρεια υδρογονανθράκων
·         Ισομέρεια Οργανικών Ενώσεων (Θεωρία)  από Χατζηδάκη Γιάννη·
Ασκήσεις Ισομέρειας Οργανικών Ενώσεων από Χατζηδάκη ΓιάννηΠροσομοιώσεις
Ισομερή πεντανίου
ΙΣΟΜΕΡΗ ΕΞΑΝΙΟΥ
ισομερή αλκανια
8ο μάθημα ισομέρεια άλλων ομολόγων σειρών
·         Οργανική 8. Ισομέρεια Οργανικών Ενώσεων από XimikosGR·
Συντακτική Ισομέρεια από Vangelis Stefadouros·
Ισομέρεια 1 από Αλισαβάκη Μ·
Ισομέρεια 2 από Αλισαβάκη Μ·
προσομοιώσεις
ισομερή αλκένια αλκοόλες
ισομερή ομολόγων σειρών
Άσκηση 19 Σελίδα 30 – ισομερή C5H10 Σχολικό Βιβλίο Χημεία Β΄ Λυκείου από Lab4u
Άσκηση 35 Σελίδα 32 – εύρεση ισομερών Σχολικό Βιβλίο Χημεία Β΄ Λυκείου από Lab4u
8ο μάθημα ισομέρεια άλλων ομολόγων σειρών
·         Οργανική 8. Ισομέρεια Οργανικών Ενώσεων XimikosGR
·         Συντακτική Ισομέρεια Vangelis Stefadouros
·         Ισομέρεια 1 από Αλισαβάκη Μ
·         Ισομέρεια 2 από Αλισαβάκη Μ
·         Άσκηση 19 Σελίδα 30 – ισομερή C5H10 Σχολικό Βιβλίο Χημεία Β΄ Λυκείου Lab4u
Άσκηση 35 Σελίδα 32 – εύρεση ισομερών Σχολικό Βιβλίο Χημεία Β΄ Λυκείου Lab4u
Ιστοσελίδα
Ασκήσεις ισομέρεια 1
Ασκήσεις ισομέρεια 2
9ο μάθημα εύρεση Μr
·         Ατομικό/Μοριακό Βάρος – Η έννοια του mol από Χατζηδάκη Γιάννη
·          Άσκηση – εύρεση Μr
·         Άσκηση2   ευρεση Μr
10ο – 11ο μάθημα έννοια mol εύρεση αρ. mol από μάζα και όγκο
·         Σχέσεις mol με μόρια, μάζα και όγκο αερίων από Χατζηδάκη Γιάννη
Στοιχειομετρικές ασκήσεις (Χημεία Α’ Λυκείου)
·         Άσκηση 3 υπολογισμός μάζας από αρ. mol
·         Άσκηση εύρεση αρ mol από μάζα
·         Άσκηση εύρεση όγκου αερίου από mol
·         Άσκηση εύρεση μάζας μίγματος
·         Άσκηση μίγμα μάζα όγκο
Άσκηση πινακάκι
12ο μάθημα εύρεση ΣΤ από Μr
Άσκηση εύρεση Αr από Μr
Άσκηση 9 1ο κεφάλαιο εύρεση ομόλογης σειράς από ΣΤ –  6:11
Ιστοσελίδα λυμένες ασκήσεις εύρεσης ΜΤ από Μr

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων