για την Χημεία

3ο χημική κινητική

3ο κεφ Χημική κινητική

  1. προσομοιώσεις
·         προσομοίωση ρολόι ιωδίου πείραμα
·         κινητική διάσπαση Η2Ο2 με διάφορους καταλύτες και συγκεντρώσεις
·         προσομοίωση μέτρηση ταχύτητας
Παράγοντας που επηρεάζει μια ταχύτητα αντίδρασης θερμοκρασία
Παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα αντίδρασης συγκέντρωση
επίδραση Συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης
 σχέση ενέργειας ενεργοποίησης και ταχύτητα αντίδρασης 
σχέση σταθεράς ταχύτητας με θερμοκρασία 
ενέργεια ενεργοποίησης και ΔΗ 2 διαδοχικών ανιδρύσεων
θεωρεία της προσρόφησης
·          
Video πειραματικά
Επίδραση συγκέντρωσης
Επίδραση συγκέντρωσης 2
Επίδραση συγκέντρωσης 3
Επίδραση θερμοκρασίας
Επίδραση επιφάνειας επαφής
Επίδραση ακτινοβολίας
Επίδραση καταλύτη                        
αυτοκατάλυση
Οδοντόκρεμα του ελέφαντα
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων