για την Χημεία

4 Χημική ισορροπία

4o κεφ Χημική ισορροπία

·     01 paroysiasi XI.ppt

02 paroysiasi XI le Chatelier.ppt

03 paroysiasi XI Kc.ppt

video διδασκαλίας
ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 2
·         Στο βίντεο αυτό γίνεται αναφορά στις αμφίδρομες αντιδράσεις και στην έννοια της χημικής ισορροπίας. Αναφέρεται η έννοια της απόδοσης και η σημασία της στους υπολογισμούς. Θεωρία video από Αλισαβάκη Μ
·         Εφαρμογή πάνω στην απόδοση και υπολογισμός της σταθεράς χημικής ισορροπίας. Προσδιορισμός ποσοτήτων και συγκεντρώσεων στα προϊόντα  video από Αλισαβάκη Μ
 
VIDEO ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΙ
1.       Η έννοια της ισορροπίας Σταθερά από www.employees.oneonta.edu
2.       Χημική ισορροπία από http://glencoe.mheducation.com/
3.       χημική ισορροπία    από www.employees.oneonta.edu
4.       Equilibrium Systems and Constants
5.       Effect of Volume Changes on Equilibria
6.       Μεταβολή στάθμης νερού σε 2 δοχεία
7.       Αρχή του Le Châtelier Διαταραχή της ισορροπίας
8.       Προσομοιοση FeSCN
9.       Qc  Kc
AΡΧΗ Le Chatelier
 
·      Θεωρία στην χημική ισορροπία, που αναφέρεται στην αρχή Le Chatelier τους παράγοντες που επιδρούν στην Χημική Ισορροπία.  video από Αλισαβάκη Μ
·      Αρχική ΧΙ και μεταβολή όγκου  video από Αλισαβάκη Μ
ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 3 ΑΠΟ Σχολική Χημεία
·         ισορροπία και όγκο και θερμοκρασία χημικής ισορροπίας
·         διατάραξη συγκέντρωσης χημικής ισορροπίας
·         Από Φωτόδεντρο
Αξιολόγηση, Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής ισορροπίας
·         Διαγράμματα και παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής ισορροπίας
ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
·         Αντιδράσεις σε Ισορροπία από  KhanAcademyGreek
·         Keq Διαίσθηση από KhanAcademyGreek
·         Αρχη Le Chatelier από XimikosGR
·     VIDEO ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
Επίδραση θερμοκρασίας στην  2NOó N2O4
Επιδραση θερμοκρασίας Ν2Ο4
Επίδραση πίεσης στην 2ΝΟ2ó Ν2Ο4
Le Chatelier’s αρχη σε- Iron (III) Thiocyanate
Επιδραση συγκέντρωσης σε Fe(SCN)3
Χρωμικά διχρωμικά
Cobalt chloride equilibrium
Διάσπαση CaCO3
Επίδραση συγκέντρωσης CoCl2
Επίδραση θερμοκρασίας CoCl2
Επίδραση θερμοκρασίας σε CuSO4 +NaCl       ενέργεια ενεργοποίησης αντίδρασης σε2 στάδια και   Σταθερά Ισορροπίας
     Disturbing a Chemical Equilibrium

The Meaning of the Equilibrium Constant
Equilibrium Constant Expressions
Equilibrium Expressions

Qc
·      Εύρεση Φοράς Μετατόπισης Χημικής Ισορροπίας από Στεφαδούρο
·         Η κατάσταση ισορροπίας από διάφορες συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων Qc
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων