για την Χημεία

Κάτω από: ‘ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ’

Συγκριση αναλυτικου προγραμματος Χημειας μαιου 2011 με αυτό του Ιουνιου 2011 και των οδηγιών διδασκαλίας το σχ ετος 2010-11

μεχρι το καινουργιο ;
καντε υπομονη καθε πραγμα αλλαζει πολλες φορες ετσι και τα αναλυτικα προγραμματα αλλαζουν καθε μήνα

Συγκριση αναλυτικων προγραμματων Χημειας Μαιου 2011 και Ιουνιου 2011

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ας θαυμασουμε τις οδηγίες για την διδασκαλία του ίδιου κεφαλαίου (οργανικη) στην νέα Α λυκείου και στη Β λυκείου

κατι θα ξέρουν εκεί στο υπουργείο και οι μαθητές της φετινής Α Λυκείου σε 5 ώρες θα διδαχθούν αυτά που προτείνουν να διδαχθούν στην Β Λυκείου σε 8 ώρες

αξιος ο κόπος τους

Τι προβλέπει το ΑΠ για την Α Λυκείου για το 2011-12 Τι λένε οι οδηγίες για την Β Λυκείου για το 2011-12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

6.1. Εισαγωγή στην οργανική χηµεία.  (1 ώρα)Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να αναφέρουν ποιες ενώσεις

Λέγονται οργανικές   να αιτιολογούν το µεγάλο αριθµό οργανικών ενώσεων

µε βάση τη δοµή τουάνθρακα

Άνθρακας… ένα µοναδικόστοιχείο

µε τόσεςπολλές ενώσεις.

6.2. Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές(1 ώρα)

Να είναι σε θέση οι µαθητές να ταξινοµούν τις οργανικές ενώσεις µε βάση τη χαρακτηριστική οµάδα (οµόλογες σειρές) και να γράφουν τους γενικούς µοριακούς τύπους των κυριότερων οµόλογων σειρών καθώς και τους µοριακούς τύπους διαφόρων µελών τους

6.3. Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων

(1 ώρα)

Να είναισε θέση οιµαθητές: να ονοµάζουν τις βασικές κατηγορίες άκυκλων οργανικών

ενώσεων µε βάση τους κανόνες της IUPAC

6.4. Ισοµέρεια (2 ώρες)

Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να αναφέρουν τι λέγεται ισοµέρεια,  καθώς και τα είδη της ισοµέρειας   να βρίσκουν τα άκυκλα συντακτικά ισοµερή που αντιστοιχούν σε δοσµένο Μ.Τ.  (µε 3-5 άνθρακες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (8 ΩΡΕΣ)

1.1 μέχρι και 1.4 (σελ. 3-16 μέση) ΝΑΙ.

Προτείνεται να μην απομνημονευθεί το περιεχόμενο του Πίνακα 1.3 (σελ. 9) «Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομολόγων σειρών».

Επίσης, προτείνεται να επισημανθούν οι βασικοί κανόνες ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων, αλλά να μη δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ονοματολογία των ενώσεων (ενότητα 1.3).

1.5 (σελ. 16–20) «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ.

συνεχεια του προυγουμενου για το κεφαλαιο της θερμοχημείας (σημείωση το οποιο στην Β Λυκείου διδάσκεται μόνο στους μαθητές της Θετικής κατευθυνσης ενώ στην Α Λυκείου θα το διδαχθούν όλοι οι μαθητές και μάλιστα σε 5 ώρες !!!!!!!!!!!)

Τι προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα για την Α Λυκείου για το 2011-12 Τι λένε οι οδηγίες για την Β Θετικη για το 2011-12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

(ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ)

5.1. Μεταβολή ενέργειας κατάτιςχηµικές αντιδράσεις –ενδόθερµες , εξώθερµες

αντιδράσεις –    θερµότητααντίδρασης

– ενθαλπία(2 ώρες)

Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να αναφέρουν µε τι ασχολείται η θερµοχηµεία   να διακρίνουν τις

Αντιδράσεις σε εξώθερµες και ενδόθερµες σε σχέση µε τις µεταβολές  της ενθαλπίας

να αναφέρουν τα διάφορα είδη µεταβολής της ενθαλπίας (καύσης,   σχηµατισµού εξουδετέρωσης).

5.2. Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας

(3 ώρες)

Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να περιγράφουν τη συσκευή µε Την οποία µετράµε τη µεταβολή Της ενθαλπίας (Θερµιδόµετρο)   να αναφέρουν και να

εφαρµόζουν το νόµο της θερµιδοµετρίας

να αναφέρουν τους νόµους των Hess και Lavoisier-Laplace καθώς και να εφαρµόζουν τους νόµους Αυτούς σε υπολογισµούς

Εργαστηριακή άσκηση 6:

Υπολογισµός θερµότητας αντίδρασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (8 ΩΡΕΣ)

Εισαγωγή, 2.1, 2.2 (σελ. 49–63) ΝΑΙ.

Οι υποενότητες «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗοsol» (σελίδα 57) ΟΧΙ και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗΒ» (σελίδα 58) ΟΧΙ.

1η Εργαστηριακή άσκηση:

Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 1, «Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης» (σελ. 33-37 του Εργαστηριακού Οδηγού).

Προτάσεις ιδέες για βελτιώσεις στο σχέδιο για το «νέο Λύκειο»

ΑΡΧΕΙΑ =ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΝΕΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ;
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
http://www.eex.gr/Lists/List6/ItemView.aspx?ID=2059

Πρόταση Βελτίωσης  του σχεδιαζόμενου Νέου Λυκείου

Κ. Αποστολόπουλος

Τι θα έπρεπε να έχει γίνει

Μια πρόταση για το Νέο Λύκειο θα έπρεπε να προκύπτει μετά από:

 1. Μελέτη των υπαρχόντων ερευνητικών και άλλων στοιχείων τα οποία διευκρινίζουν το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα στο Λύκειο, από τα οποία να απορρέει το τι λειτουργεί σωστά και τι όχι.
 2. Ανάλυση των επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών που αναμένονται τα επόμενα χρόνια, πως αυτές εξαρτώνται από τον παράγοντα «γνώση» και πώς το Νέο Λύκειο μπορεί να συνεισφέρει στην κατεύθυνση παροχής της γνώσης αυτής.

Από τα προηγούμενα να προκύπτει ο σχεδιασμός του Νέου Λυκείου, στον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται:

 1. Νέα Προγράμματα Σπουδών.
 2. Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. Ο τρόπος αξιολόγησης της εφαρμογής του.
 4. Η πιλοτική εφαρμογή του, ώστε να φανούν τα θετικά και τα αρνητικά του και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις πριν εφαρμοσθεί στο σύνολο των μαθητών της χώρας.
 5. Επισημαίνεται ότι από το 1982 μέχρι το 2002, έχουν γίνει 11 μεταρρυθμίσεις, που στηρίζονται στη μεταφορά ξένων προτύπων και όχι σε ερευνητικά δεδομένα.
 6. Μεταρρυθμίσεις που δεν έφεραν την επιθυμητή αλλαγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Μεταρρυθμίσεις στις οποίες δεν ελέγχθηκε ποτέ τι επιτυγχάνει, τι αποτυγχάνει και για ποιο λόγο.

 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ο βασικότερος μοχλός βελτίωσης της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευτικοί. Όσο καλά και αν είναι σχεδιασμένο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα η αποτελεσματικότητα του καθορίζεται από την ικανότητα των ανθρώπων που το εφαρμόζουν και το υποστηρίζουν.

Δυστυχώς ελάχιστα από τα προηγούμενα έχουν ληφθεί υπόψη από το ΥΠΔΒΜΘ και την επιτροπή που έχει συστήσει.

Κινούμαστε για μια ακόμη φορά  στην κατεύθυνση

Της μεταφοράς ξένων προτύπων.

Των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται δια μιας στο σύνολο των σχολείων της χώρας.

Σκεπτικό της πρότασης

Είναι φανερό ότι η διαμόρφωση μιας εμπεριστατωμένης πρότασης για το νέο Λύκειο υπερβαίνει τις δυνατότητες τόσο τις δικές μου, όσο και της Ε.Ε.Χ

Ως εκ τούτου, η πρόταση που θα παρουσιασθεί κινείται στην εξής κατεύθυνση:

 1. Δεν ανατρέπει την δομή Ι.Β. την οποία προκρίνει το Υπουργείο, για λόγους ρεαλισμού.
 2. Δομεί ένα σύστημα που κάνει αυτό που λέει, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέγει μαθήματα ανάλογα με τις επιθυμίες / επιδιώξεις του.
 3. εφοδιάζει το μαθητή με γνώσεις και ικανότητες στα τρία είδη εγγραμματισμού (αναγνωστικό, μαθηματικό και στις φυσικές επιστήμες), οι οποίες θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για τη συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνία των ραγδαίων επιστημονικών και τεχνολογικών αλλαγών του 21ου αιώνα.
 4. δημιουργεί τις προϋποθέσεις ο μαθητής να παίρνει στο Λύκειο τις απαραίτητες γνώσεις για την μελλοντική του πορεία σε κάποια ανώτατη σχολή.

Ανάλυση της πρότασης Β΄ και Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

— 

—  .

Προταση αλλαγης στο Πρόγραμμα σπουδών Β΄ και Γ΄ Λυκείου (Κ Αποστολοπουλος)
α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (8 ώρες)

—  Νέα Ελλ. Γλώσσα & Γραμ. (4+2=6 ώρες)

—  Φυσική Αγωγή (2 ώρες)

Δραστηριότητα  (- ώρες)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (27 ώρες)

6 ομάδες μαθημάτων με μαθήματα 3ωρα (βασικό επίπεδο) και 6ωρα (υψηλό επίπεδο). Κάθε μαθητής υποχρεούται να επιλέξει:

—  2 μαθήματα υψηλού επιπέδου (6ωρα) από διαφορετικές ομάδες μαθημάτων.

—  Να συμπληρώσει τις υπόλοιπες ώρες που πρέπει να παρακολουθήσει (15 ώρες) παίρνοντας ένα τουλάχιστον μάθημα από κάθε μια από τις υπόλοιπες ομάδες και ένα επιπλέον μάθημα από οποιαδήποτε από τις έξι ομάδες επιθυμεί. Η ΣΤ ομάδα είναι προαιρετική, ένας μαθητής έχει το δικαίωμα να μην επιλέξει μάθημα από την ομάδα αυτή και να επιλέξει μάθημα από κάποια άλλη ομάδα.

Από την ίδια ομάδα μαθημάτων, δεν μπορεί ο μαθητής να πάρει το ίδιο μάθημα, τόσο σε υψηλό όσο και σε χαμηλό επίπεδο

γ) Δραστηριότητα ώρες
Α. ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Αρχαία ελλ. Γλώσσα &  γραμματεία. (6 ώρες)

2. Αρχαία ελληνική γραμματεία (3 ώρες)

3. Αρχαία Ιστορία (3 ώρες)

4. Ιστορία των ιδεών (3 ώρες)

Λατινικά(6ώρες)

1. Μαθηματικά υψηλού επιπέδου (6 ώρες)

2. Μαθηματικά βασικού επιπέδου (3 ώρες)

1. Φυσική (6 ώρες)

2. Χημεία (6 ώρες)

3Φυσική (3 ώρες)

4. Χημεία (3 ώρες)

5. Βιολογία (3 ώρες)

6. Περιβαλλοντικές

επιστήμες (3 ώρες)

1. Οικονομία (6 ώρ.)

2. Οικονομία (3 ώρ.)

3,Πολιτικές και κοινωνικές

επιστήμες (6 ώρες)

4. Πολιτικές και κοινωνικές

επιστήμες (3 ώρες)

5. Νεοτερη Ιστορία (3 ώρες)

6. Ψυχολογία (3 ώρες)

7. Αρχές ηθικής και φιλοσοφίας (3 ώρες)

8. Θρησκευτικά (3  ώρες)

1. Αγγλικά (6 ώρες)

2. Γαλλικά (3ή6  ώρ.)

3. Γερμανικά (3 ή 6)

4. Ισπανικά (3 ή 6)

5. Ιταλικά (3 ή 6)

6 Αγγλικά (3 ώρες)

1. Εικαστικά (3 ώρες)

2. Μουσική (3 ώρες)

3. Θέατρο και Κινηματογράφος (3 ώρες)

Κλίση στα Φιλολογικά

Κλίση στα οικονομικά

Κλίση στα Νομικά κοινωνικά

Ο μαθητής ενδεικτικά μπορεί να πάρει:

1. Μαθηματικά (3 ώρες)

2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 ώρες)

3. Αρχαία Ελλ. Γλώσσα & Γραμματεία (6 ώρες)

4. Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες (6 ώρες)

5. Αγγλικά (3 ώρες)

6. Λατινικά  (3 ώρες)

7. Νεώτερη Ιστορία 3 ώρες

Δεν θα επιλέξει μάθημα από την ομάδα ΣΤ

Ο μαθητής ενδεικτικά μπορεί να πάρει:

1. Μαθηματικά (6 ώρες)

2. Βιολογία (3 ώρες)

3. Αρχαία ιστορία (3 ώρες)

4. Οικονομία (6 ώρες)

5. Αγγλικά (3 ώρες)

6. Εικαστικά (3 ώρες),

7. Κοινωνιολογία, ή Ψυχολογία, ή Θρησκευτικά,

ή Νεώτερη Ιστορία (3 ώρες).

Ο μαθητής ενδεικτικά μπορεί να πάρει:

1. Μαθηματικά (3 ώρες)

2. Φυσική (3 ώρες)

3. Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία (6 ώρες)

3. Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες (6 ώρες)

5. Αγγλικά (3 ώρες)

6. Λατινικά (3 ώρες)

7. Νεώτερη Ιστορία (3 ώρες).

Κλίση σε Πολυτεχνείο – Φ.Μ.Σ Κλίση σε Επιστ. Υγείας – Γεωπονία Κλίση σε Ξένες Γλώσσες

Ο μαθητής ενδεικτικά μπορεί να πάρει:

1. Μαθηματικά (6 ώρες)

2. Φυσική (6 ώρες)

3. Αρχαία ιστορία (3 ώρες)

4. Ψυχολογία  (3 ώρες)

5. Γερμανικά (3 ώρες)

6. Χημεία (3 ώρες)

7. Βιολογία (3 ώρες)

Δεν θα επιλέξει μάθημα από την ομάδα ΣΤ.

Ο μαθητής ενδεικτικά μπορεί να πάρει:

1. Μαθηματικά (6 ώρες)

2. Χημεία (6 ώρες)

3. Αρχαία ιστορία (3 ώρες)

4. Νεώτερη Ιστορία (3 ώρες)

5. Αγγλικά (3 ώρες)

6. Βιολογία (3 ώρες)

7. Φυσική (3 ώρες).

Δεν θα επιλέξει μάθημα από την ομάδα ΣΤ.

Ο μαθητής ενδεικτικά μπορεί να πάρει:

1. Μαθηματικά (3 ώρες)

2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 ώρες)

3. Θρησκευτικά (3 ώρες)

4. Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες (6 ώρες)

5. Αγγλικά (6 ώρες)

6. Γαλλικά (3 ώρες)

7. Γερμανικά (3 ώρες).

☛ Δεν θα επιλέξει μάθημα από την ομάδα ΣΤ.

Χωρίς κάποια κλίση

Ο μαθητής ενδεικτικά μπορεί να πάρει:

1. Μαθηματικά (3 ώρες)

2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 ώρες)

3. Θρησκευτικά (3 ώρες)

4. Αρχαία Ελλ. Γλώσσα & Γραμματεία,  ή         Πολιτικές & Κοινωνικές Επιστ. (6 ώρες)

5. Αγγλικά (6 ώρες)

6. Μουσική  (3 ώρες)

7. Νεώτερη Ιστορία, ή Αρχαία Ιστορία,         ή Γαλλικά (3 ώρες).

Αποτελέσματα πρότασης Πρόκειται, όπως φαίνεται από τα παραδείγμα-τα, για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα που:

1) Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να παίρνει γνώσεις από ένα εύρος σημαντικών γνωστικών περιοχών,

2) Ενισχύει τον εγγραμματισμό του σε γλώσσα, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες.

3) Του δίνει ουσιαστική ελευθερία επιλογών.

4) Τον εφοδιάζει με εξειδικευμένες γνώσεις, απαραίτητες στην μελλοντική του πορεία στην σχολή ΑΕΙ που επιθυμεί.

https://blogs.sch.gr/tsilivar/2010/10/17/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84/

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ………….ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟ http://www.eef.gr/thenews/view/446

Άποψη για το νέο σχέδιο προγράμματος στο Λύκειο http://www.eef.gr/thenews/view/444

http://www.trapeza-thematvn-fysikhs-eef.gr/

Σχόλια και προτάσεις Συναδέλφων ΦΥΣΙΚΏΝ:

α) Πρόταση συναδέλφου Βαρελά Γιώργου.

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=12082
β) Θέσεις συναδέλφου Χατζηιωακειμίδη Ανέστη
γ) Πρόταση Καράβολα Βασίλη
δ) Απόψεις συναδέλφου Ι. Λ. Γούλατη πως αναφέρεται: «…Η διεθνής εμπειρία, θεωρεί τις ΦΕ και ιδιαίτερα τα φυσικομαθηματικά, ως την πιο ευνοϊκή περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος για την σχολική και κοινωνική ένταξη των αλλόφωνων μαθητών».
ε)
Πρόταση Μάκη Βαβάση

http://www.eef.gr/thenews/view/444

Πώς να κάνεις το μαύρο άσπρο

Πώς να κάνεις το μαύρο άσπρο

Σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας του παιδαγωγικού ινστιτούτου για το σχεδιασμό του νέου Λυκείου που η υφυπουργός κα Χριστοφυλοπούλου ουσιαστικά επαλήθευσε σε συνέντευξη της στη ΝΕΤ την Δευτέρα 4-10-10 το νέο Λύκειο μοιάζει με το ΙΒ (international  baccalaurean ) . Αυτό είναι η μισή αλήθεια .

Υπάρχουν 6 ομάδες μαθημάτων και στα δυο

international baccalaureate Νέο λυκειο
Γλώσσα 1 περιλαμβάνει έργα εθνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας διδασκόμενα  στη μητρική γλώσσα των μαθητών αρχαιογνωσία 1. Αρχαία ελλ. Γλώσσα &  γραμματεία. (6 ώρες)

2. Αρχαία ελληνική γραμματεία (3ώρες)

3. Αρχαία Ιστορία (3 ώρες)

4. Ιστορία των ιδεών (3 ώρες)

Γλώσσα Α2 σύγχρονη ξένη γλώσσα, ;

Λατινικά,

Αρχαία Ελληνικά.

2η ξένη γλώσσα 1. Λατινικά(6ώρες)

2. Γαλλικά (3ή6  ώρ.)

3. Γερμανικά (3 ή 6)

4. Ισπανικά (3 ή 6)

5. Ιταλικά (3 ή 6)

3. Άτομα και κοινωνίες (ανθρωπιστικές επιστήμες/ιστορικοκοινωνικές σπουδές): Ιστορία, Γεωγραφία, Οικονομικά, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνική

Ανθρωπολογία, Οργάνωση & Διοίκηση, Information Technology in a Global

Society, Παγκόσμιοι Πολιτισμοί

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. Οικονομία (6 ώρ.)

2. Οικονομία (3 ώρ.)

3. Πολιτικές και κοινωνικές

επιστήμες (3 ώρες)

4. Ευρωπαϊκή Ιστορία (3 ώρες)

5. Ψυχολογία (3 ώρες)

6. Αρχές ηθικής κ φιλοσοφίας (3ώρες)

7. Θρησκευτικά (3  ώρες)

4 Πειραματικές Επιστήμες Βιολογία,

Χημεία, Εφαρμοσμένη Χημεία,

Φυσική,

Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες, Σχεδιαστική Τεχνολογία

Πειραματικές Επιστήμες 1. Φυσική (6 ώρες)

2. Χημεία (3 ώρες)

3. Βιολογία (3 ώρες)

4. Περιβαλλοντικές

επιστήμες (3 ώρες)

5 Μαθηματικά Μαθηματικά σε Υψηλό Επίπεδο,

Μαθηματικά σε Βασικό Επίπεδο,

Μαθηματικές Σπουδές σε Βασικό Επίπεδο, Πληροφορική

Μαθηματικά 1. Μαθηματικά υψηλού επιπέδου (6ώρες)

2. Μαθηματικά βασικού επιπέδου 3ώρες

Επιλογές: Τέχνη/Σχέδιο, Μουσική, Θέατρο, Παγκόσμιοι Πολιτισμοί,

ή ένα δεύτερο μάθημα από τις ομάδες 3 ή 4, μια τρίτη ξένη γλώσσα

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Εικαστικά (3 ώρες)

2. Μουσική (3 ώρες)

3. Θέατρο και Κινηματογράφος (3 ώρες)

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποκτήσουν το δίπλωμα, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε ένα μάθημα από κάθε ομάδα, τρία σε υψηλό (Higher Level) και τρία σε βασικό επίπεδο Οι μαθητές  είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ένα μάθημα από κάθε ομάδα, ένα σε υψηλό και πέντε σε βασικό επίπεδο
Στο ΙΒ όλα τα μαθήματα γίνονται σε 2 επίπεδα και ο ο μαθητής διαλέγει τόσο μάθημα από κάθε ομάδα αλλά και επίπεδο υψηλό ή χαμηλό Στο «νέο Λύκειο» μόνο ορισμένα μαθήματα γίνονται σε υψηλό επίπεδο  (6ώρες)
Στο ΙΒ μόνο 1 ώρα Φυσική αγωγή και  Θεωρία της Γνώσης (ΤΟΚ) 2 ώρες και 3-4 ώρες για μελέτη στη βιβλιοθήκη Όμως στο Λυκειο έχομε ακόμα

α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (12ώρες)

1.  Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (4+2= 6 ώρες)

2.  Αγγλικά (3ώρες)

3). Φυσική Αγωγή (3 ώρες)

Ενώ στο ΙΒ έχουν 1 ξένη γλώσσα και επιλογή την 2η εμείς έχομε 2 ξένες γλώσσες  (ποιος ο λόγος )

Η επιλογή και η εξειδίκευση  λοιπόν μόνο στα λόγια είναι αφού ΜΟΝΟ ένα μάθημα σε υψηλό επίπεδο θα πάρει ο μαθητής  (στο ΙΒ 3 η και τέσσερα μαθήματα )

Η πληροφορική είναι εκτός σχεδίου στο «νέο Λύκειο»  (στο ΙΒ είναι στην ομάδα των Μαθηματικών )

Το σχέδιο αυτό χωρίς την απαραίτητη  διευκρίνηση  πως θα επιλέγονται οι μαθητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και την σημερινή νοοτροπία θα οδηγήσει τους μαθητές όχι στο τι τους ενδιαφέρει αλλά στο ποιο μάθημα σε κάθε ομάδα είναι ποιο εύκολο (π.χ . Αρχαία Ιστορία– Λατινικά(6ώρες)   – Ψυχολογία- Περιβαλλοντικές επιστήμεςΜαθηματικά βασικού επιπέδου – Μουσική)

Πρέπει τα Τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ το κάθε ένα να υποδείξουν μια τριάδα μαθημάτων το κάθε μάθημα με την δική του βαρύτητα . Τα πράγματα θα γίνουν ποιο περίπλοκα αν τελικά καταργηθούν τα τμήματα στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και ο μαθητής θα εισάγεται σε σχολή.

Στην κλίνη του Προκρούστη

Ποιο δύσκολα φαίνεται να είναι στις Θετικές επιστήμες στις πολυτεχνικές σχολές και τα αντίστοιχα ΤΕΙ (όσα θα επιβιώσουν ) . Μια σχολή Θετικών επιστημών που σήμερα έχει τμήματα Μαθηματικό , Φυσικό  , Χημικό , Βιολογικό , Γεωλογικό , Επιστήμης ΗΥ , Επιστήμης υλικών  μάλλον πρέπει να απαιτήσει Μαθηματικά ,Φυσική ,Χημεία ,Βιολογία , πληροφορική . Μάλλον τότε φωνάζει το υπουργείο τον Προκρούστη να κόψει τα πιο πολλά .

Πως λοιπόν αφού αν όλα αυτά τα μαθήματα απαιτούνται  ο μαθητής θα μπορεί να διδαχθεί μόνο 2;

Αποτέλεσμα θα φοιτάς σε σχολές και τα βασικά δεν θα τα ξέρουν οι φοιτητές . εκτός αν πιστεύουν οι εγκέφαλοι του υπουργείου ότι θα τα μάθουν στο Πανεπιστήμιο.( κατι τέτοιο υπαινίχθηκε η υφυπουργός αφού θα ξέρουν καλά ελληνικά και αγγλικά ε τοτε μπορούν να τα μάθουν όλα στο Πανεπιστήμιο.)

Με βασική όμως μονάδα την σχολή όπου ο φοιτητής μπορεί να διαλέγει ότι θέλει (πολύ διάλεγμα έχει πέσει τώρα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ) ο απόφοιτος δεν θα έχει σχεδόν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα  συνεχώς από μόνος του θα πρέπει να πληρώνει για επιμορφώνεται και να αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα ( δείτε το νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι).

Σε Γενικές γραμμές συμφωνώ με τις ιδέες που διατυπώνει ο Αλισαβάκης στο εδώ

Ας έρθουμε τώρα και σε αυτούς που δεν έχουν ενδιαφέρον –κλήση στα Θετικά μαθήματα . Μόνο 1 από (Χημεία –Βιολογία –περιβάλλον) μπορούν να επιλέξουν ( η Φυσική αποκλείεται γιατί είναι μόνο σε υψηλό επίπεδο ) .Για ποιο λοιπόν επιστημονικό αλφαβητισμό λένε   μάλλον αναλφαβητισμό , σε μια κοινωνία  πλήρως τεχνολογική οι επιστήμες και η τεχνολογία εξοβελίζονται από το Λύκειο.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΟΕ

Μάλλον το νέο σχολείο δεν δεν χρειάζεται τις Φυσικές επιστήμες .
Η μείωση της ύλης από 20-40% φέτος στα Γυμνάσια και τα Λύκεια είναι απλά ο προάγγελος της εκπαραθύρωσης της διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών από την Β και Γ Λυκείου .

Σύμφωνα με πληροφορίες από το παιδαγωγικό ινστιτούτο ( η άλλους συμβούλους μπορεί και ξένους ) στην Β και Γ Λυκείου δεν υπάρχουν στο βασικό κορμό των μαθημάτων ΚΑΝΕΝΑ μάθημα φυσικών επιστημών ενώ από τις επιλογές ο μαθητής μπορεί να διαλέξει ΜΟΝΟ ενα μάθημα από Φυσική , Χημεία , Βιολογία και Περιβάλλον .

Δηλαδή αν εφαρμοστεί αυτό το τερατούργημα από τους ….εγκέφαλους του υπουργείου δεν θα χρειαζόμαστε αλλα πολύ περισσότερο οι μαθητές δεν θα διδάσκονται ΚΑΘΟΛΟΥ 2 ή και 3 βασικά μαθήματα φυσικών επιστημών .

ετσι οι σχολές θετικών επιστημών και τα Πολυτεχνεία θα διαλέγουν τους μαθητές με βάση αυτά που άκουσαν στο Γυμνάσιο (γιατί το ποιο πιθανό να μην έχουν πάρει καθόλου τα μαθήματα Φυσική -Χημεία – Βιολογία )

ΑΜΕΣΑ πρεπει να αντιδράσουμε . Πρέπει να τους επισημάνουμε την αναγκαιότητα της διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών στο σύνολο τους (Φυσική -Χημεία -Βιολογία )

Να τους αποδείξουμε πάλι τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ (κατά την φράση του πρωθυπουργού)

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων