για την Χημεία

Κάτω από: ‘VIDEO Γ ΛΥΚΕΙΟΥ’

5ο κεφ ΙΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

προσομοιώσεις  
Ιονισμός οξέων

Κλίμακα pH

Μέτρηση pH

Μέτρηση ph3

Μετρηση ph αλάτων

 
Μέτρηση του pH διαλυμάτων βάσεων  
Μέτρηση του pH διαλυμάτων οξέων και σόδας  
Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος  
Ρυθμιστικά διαλύματα

ογκομετρήσεις

οξεα βασεις

ογκομέτρησεις

ογκομέτρηση2

 
·        ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ -ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ pH
·         ο τρόπος που γίνεται ο ιοντισμός των οξέων μέσα στο νερό. Επίσης εμφανίζεται η διαφορά ανάμεσα στο ισχυρά και τα ασθενή οξέα. ·         Ηλεκτρολύτες- Διάσταση – Ιοντισμός,

·         Ιοντισμός – Διάσταση (Στεφαδούρος)

·

·         Επαγωγικό φαινόμενο ·
·         Πως δημιουργούνται τα ιόντα στα διαλύματα. Μια πρώτη προσέγγιση στη διαφοροποίηση διάστασης και ιοντισμού.απο Μ Αλισαβάκη ·         Οξέα κατα Bronsted και Lowry

·         Συζυγή Ζεύγη Οξέων/Βάσεων – Αμφολύτες

·         Ιοντισμός νερού – Kw -pH -pOH

·          

·        ΙΣΧΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
·         ισχυροί ηλεκτρολύτες, ποια σώματα ονομάζονται ισχυροί ηλεκτρολύτες και πως γράφουμε τις εξισώσεις ιοντισμού τους.απο Μ Αλισαβάκη ·          

·          

·         Ισχυροί ηλεκτρολύτες – Διάσταση – Ιοντισμός – Ανάμειξη -Αραίωση απο Μ Αλισαβάκη ·         Μελέτη διαλύματος ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης

·         Άσκηση Ανάμειξης- (ισχυρό οξυ ισχυρη βαση)

·          

·         Ισχυροί ηλεκτρολύτες – Διάσταση – Ιοντισμός – Ανάμειξη – όχι Αντίδραση απο Μ Αλισαβάκη ·         ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1

·         ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 2

·        ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
·         διάσταση στις βάσεις και η διαφορά ανάμεσα στις ισχυρές και ασθενείς βάσεις. απο Μ Αλισαβάκη ·          
·         Ασθενείς ηλεκτρολύτες και η συμπεριφορά τους σε υδατικά διαλύματα απο Μ Αλισαβάκη

·         Ασθενείς ηλεκτρολύτες, η συμπεριφορά του στο υδατικό διάλυμα. Οι σταθερές, οι παραδοχές kαι η συμπεριφορά κατά την αραίωση. απο Μ Αλισαβάκη

·         Ασθενείς ηλεκτρολύτες, η συμπεριφορά του στο υδατικό διάλυμα. Οι σταθερές, οι παραδοχές απο Μ Αλισαβάκη

·         pH διαλύματος ασθενούς βάσης

·         pH διαλύματος ασθενούς οξέος

·         Μελέτη δ/τος ασθενούς οξέος ή ασθενούς βάσης

·         pH ασθενών οξέων

pH ασθενών βάσεων

·           ·         pH Διαλυμάτων Αλάτων

·         Οξινες και Βασικές Ιδιότητες Αλάτων

·         Υπολογισμός pH διαλύματος Άλατος

·         Διάσταση αλάτων

·         Μελέτη διαλύματος άλατος

·         Όξινες και Βασικές Ιδιότητες Διαλυμάτων Αλάτων

pH Διαλυμάτων Αλάτων

·        ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΙΟΝΤΟΣ
·         Επίδραση κοινού ιόντος. Τι σημαίνει, που οφείλεται, πως γίνεται και τι αποτελέσματα έχει. απο Μ Αλισαβάκη

·         Επίδραση κοινού ιόντος. Τι σημαίνει, που οφείλεται, πως γίνεται και τι αποτελέσματα έχει. Πως εργαζόμαστε όταν έχουμε ανάμειξη διαλυμάτων χωρίς αντίδραση απο Μ Αλισαβάκη

·         Επίδραση κοινού ιόντος. Τι σημαίνει, που οφείλεται, πως γίνεται και τι αποτελέσματα έχει. Πως εργαζόμαστε όταν έχουμε ανάμειξη διαλυμάτων με αντίδραση απο Μ Αλισαβάκη

·         Επίδραση Κοινού Ιόντος

·         Επίδραση Κοινού Ιόντος – Άσκηση 1

·         Υπολογισμός pH 2 ασθενών οξέων

·         Επίδραση κοινού ιόντος

·         Μελέτη διαλύματος άλατος ασθενούς οξέος με ασθενή βάση

·         Μελέτη διαλύματος με πολλές διαλυμένες ουσίες

 

·        ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
·         Ρυθμιστικά Διαλύματα – Γενικές έννοιες απο Μ Αλισαβάκη

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα – Γενικές έννοιες- Λειτουργία απο Μ Αλισαβάκη

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα

·         Υπολογισμός pH σε Ρυθμιστικο Διαλυμα

·         Εισαγωγή στα Ρυθμιστικά Διαλύματα

·         Επίδραση Κοινού Ιόντος και Ρυθμιστικά Διαλύματα

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα – Εξίσωση Henderson-Hasselbalch

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα (Στεφαδούρος)

·        ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ
·         Αλκαλιμετρία. Εξουδετέρωση διαλυμάτων οξέων από διαλάυματα βάσης. Όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Με ταυτόχρονη καταγραφή του ρΗ. απο Μ Αλισαβάκη

·         Ογκομέτρηση. Αναλυτική παρουσίαση οξυμετρίας. Όλες οι περιπτώσεις. απο Μ Αλισαβάκη

·         Ογκομέτρηση (part1) Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part2) Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part3). Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part4) Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part5)

 

·         Δεικτες Ογκομέτρησης

·         Ογκομέτρηση (Μέρος 1ο)

·         Ογκομέτρηση (Μέρος 2ο)

·         Ογκομέτρηση – Εφαρμογή

·         Ογκομέτρηση – Ασκηση 1

·         Τιτλοδότηση του οξικού οξέος

·         Τιτλοδότηση υδροχλωρικού οξέος

·         Τιτλοδότηση θειικού οξέος

·           ·         Ογκομέτρηση (Στεφαδούρος)

·         Επανάληψη στην Ιοντική Ισορροπία Μάθημα-29/3/2013

·         Άσκηση 81 Σχολικού Βιβλίου (Χημεία Γ Λυκείου )

·         Εξουδετέρωση 2 Οξέων ή 2 Βάσεων

·         Μίγμα – Πρόσμειξη – Νοθεία

Διαγωνίσματα  
5αο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ διαγώνισμα ΨΒ.pdf 

5βο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ διαγώνισμα ΨΒ.pdf 

5γο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ διαγώνισμα ΨΒ.pdf 

 

Προσομοιωσεις

Εύρεση {CH3COOH]

ΕΥΡΕΣΗ Κα

4o κεφ Χημική ισορροπία

·     01 paroysiasi XI.ppt

02 paroysiasi XI le Chatelier.ppt

03 paroysiasi XI Kc.ppt

video διδασκαλίας
ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 2
·         Στο βίντεο αυτό γίνεται αναφορά στις αμφίδρομες αντιδράσεις και στην έννοια της χημικής ισορροπίας. Αναφέρεται η έννοια της απόδοσης και η σημασία της στους υπολογισμούς. Θεωρία video από Αλισαβάκη Μ
·         Εφαρμογή πάνω στην απόδοση και υπολογισμός της σταθεράς χημικής ισορροπίας. Προσδιορισμός ποσοτήτων και συγκεντρώσεων στα προϊόντα  video από Αλισαβάκη Μ
 
VIDEO ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΙ
1.       Η έννοια της ισορροπίας Σταθερά από www.employees.oneonta.edu
2.       Χημική ισορροπία από http://glencoe.mheducation.com/
3.       χημική ισορροπία    από www.employees.oneonta.edu
4.       Equilibrium Systems and Constants
5.       Effect of Volume Changes on Equilibria
6.       Μεταβολή στάθμης νερού σε 2 δοχεία
7.       Αρχή του Le Châtelier Διαταραχή της ισορροπίας
8.       Προσομοιοση FeSCN
9.       Qc  Kc
AΡΧΗ Le Chatelier
 
·      Θεωρία στην χημική ισορροπία, που αναφέρεται στην αρχή Le Chatelier τους παράγοντες που επιδρούν στην Χημική Ισορροπία.  video από Αλισαβάκη Μ
·      Αρχική ΧΙ και μεταβολή όγκου  video από Αλισαβάκη Μ
ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 3 ΑΠΟ Σχολική Χημεία
·         ισορροπία και όγκο και θερμοκρασία χημικής ισορροπίας
·         διατάραξη συγκέντρωσης χημικής ισορροπίας
·         Από Φωτόδεντρο
Αξιολόγηση, Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής ισορροπίας
·         Διαγράμματα και παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής ισορροπίας
ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
·         Αντιδράσεις σε Ισορροπία από  KhanAcademyGreek
·         Keq Διαίσθηση από KhanAcademyGreek
·         Αρχη Le Chatelier από XimikosGR
·     VIDEO ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
Επίδραση θερμοκρασίας στην  2NO2 ó N2O4
Επιδραση θερμοκρασίας Ν2Ο4
Επίδραση πίεσης στην 2ΝΟ2ó Ν2Ο4
Le Chatelier’s αρχη σε- Iron (III) Thiocyanate
Επιδραση συγκέντρωσης σε Fe(SCN)3
Χρωμικά διχρωμικά
Cobalt chloride equilibrium
Διάσπαση CaCO3
Επίδραση συγκέντρωσης CoCl2
Επίδραση θερμοκρασίας CoCl2
Επίδραση θερμοκρασίας σε CuSO4 +NaCl       ενέργεια ενεργοποίησης αντίδρασης σε2 στάδια και   Σταθερά Ισορροπίας
     Disturbing a Chemical Equilibrium

The Meaning of the Equilibrium Constant
Equilibrium Constant Expressions
Equilibrium Expressions

Qc
·      Εύρεση Φοράς Μετατόπισης Χημικής Ισορροπίας από Στεφαδούρο
·         Η κατάσταση ισορροπίας από διάφορες συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων Qc

3ο κεφ Χημική κινητική

  1. προσομοιώσεις
·         προσομοίωση ρολόι ιωδίου πείραμα
·         κινητική διάσπαση Η2Ο2 με διάφορους καταλύτες και συγκεντρώσεις
·         προσομοίωση μέτρηση ταχύτητας
Παράγοντας που επηρεάζει μια ταχύτητα αντίδρασης θερμοκρασία
Παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα αντίδρασης συγκέντρωση
επίδραση Συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης
 σχέση ενέργειας ενεργοποίησης και ταχύτητα αντίδρασης 
σχέση σταθεράς ταχύτητας με θερμοκρασία 
ενέργεια ενεργοποίησης και ΔΗ 2 διαδοχικών ανιδρύσεων
θεωρεία της προσρόφησης
·          
Video πειραματικά
Επίδραση συγκέντρωσης
Επίδραση συγκέντρωσης 2
Επίδραση συγκέντρωσης 3
Επίδραση θερμοκρασίας
Επίδραση επιφάνειας επαφής
Επίδραση ακτινοβολίας
Επίδραση καταλύτη                        
αυτοκατάλυση
Οδοντόκρεμα του ελέφαντα

2ο κεφάλαιο Θερμοχημεία

2 ΩΡΑΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Belousov–Zhabotinsky
http://www.youtube.com/watch?v=IBa4kgXI4Cg&feature=related ΚΑΙ

Raction belousov

http://www.youtube.com/watch?v=3JAqrRnKFHo&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=bH6bRt4XJcw&feature=related

και η αντίδραση Briggs-Rauscher

http://www.youtube.com/watch?v=yNsCU-_V0oM&feature=related

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων