για την Χημεία

Κάτω από: ‘Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ’

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ας θαυμασουμε τις οδηγίες για την διδασκαλία του ίδιου κεφαλαίου (οργανικη) στην νέα Α λυκείου και στη Β λυκείου

κατι θα ξέρουν εκεί στο υπουργείο και οι μαθητές της φετινής Α Λυκείου σε 5 ώρες θα διδαχθούν αυτά που προτείνουν να διδαχθούν στην Β Λυκείου σε 8 ώρες

αξιος ο κόπος τους

Τι προβλέπει το ΑΠ για την Α Λυκείου για το 2011-12 Τι λένε οι οδηγίες για την Β Λυκείου για το 2011-12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

6.1. Εισαγωγή στην οργανική χηµεία.  (1 ώρα)Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να αναφέρουν ποιες ενώσεις

Λέγονται οργανικές   να αιτιολογούν το µεγάλο αριθµό οργανικών ενώσεων

µε βάση τη δοµή τουάνθρακα

Άνθρακας… ένα µοναδικόστοιχείο

µε τόσεςπολλές ενώσεις.

6.2. Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές(1 ώρα)

Να είναι σε θέση οι µαθητές να ταξινοµούν τις οργανικές ενώσεις µε βάση τη χαρακτηριστική οµάδα (οµόλογες σειρές) και να γράφουν τους γενικούς µοριακούς τύπους των κυριότερων οµόλογων σειρών καθώς και τους µοριακούς τύπους διαφόρων µελών τους

6.3. Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων

(1 ώρα)

Να είναισε θέση οιµαθητές: να ονοµάζουν τις βασικές κατηγορίες άκυκλων οργανικών

ενώσεων µε βάση τους κανόνες της IUPAC

6.4. Ισοµέρεια (2 ώρες)

Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να αναφέρουν τι λέγεται ισοµέρεια,  καθώς και τα είδη της ισοµέρειας   να βρίσκουν τα άκυκλα συντακτικά ισοµερή που αντιστοιχούν σε δοσµένο Μ.Τ.  (µε 3-5 άνθρακες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (8 ΩΡΕΣ)

1.1 μέχρι και 1.4 (σελ. 3-16 μέση) ΝΑΙ.

Προτείνεται να μην απομνημονευθεί το περιεχόμενο του Πίνακα 1.3 (σελ. 9) «Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομολόγων σειρών».

Επίσης, προτείνεται να επισημανθούν οι βασικοί κανόνες ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων, αλλά να μη δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ονοματολογία των ενώσεων (ενότητα 1.3).

1.5 (σελ. 16–20) «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ.

συνεχεια του προυγουμενου για το κεφαλαιο της θερμοχημείας (σημείωση το οποιο στην Β Λυκείου διδάσκεται μόνο στους μαθητές της Θετικής κατευθυνσης ενώ στην Α Λυκείου θα το διδαχθούν όλοι οι μαθητές και μάλιστα σε 5 ώρες !!!!!!!!!!!)

Τι προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα για την Α Λυκείου για το 2011-12 Τι λένε οι οδηγίες για την Β Θετικη για το 2011-12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

(ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ)

5.1. Μεταβολή ενέργειας κατάτιςχηµικές αντιδράσεις –ενδόθερµες , εξώθερµες

αντιδράσεις –    θερµότητααντίδρασης

– ενθαλπία(2 ώρες)

Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να αναφέρουν µε τι ασχολείται η θερµοχηµεία   να διακρίνουν τις

Αντιδράσεις σε εξώθερµες και ενδόθερµες σε σχέση µε τις µεταβολές  της ενθαλπίας

να αναφέρουν τα διάφορα είδη µεταβολής της ενθαλπίας (καύσης,   σχηµατισµού εξουδετέρωσης).

5.2. Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας

(3 ώρες)

Να είναι σε θέση οι µαθητές:

να περιγράφουν τη συσκευή µε Την οποία µετράµε τη µεταβολή Της ενθαλπίας (Θερµιδόµετρο)   να αναφέρουν και να

εφαρµόζουν το νόµο της θερµιδοµετρίας

να αναφέρουν τους νόµους των Hess και Lavoisier-Laplace καθώς και να εφαρµόζουν τους νόµους Αυτούς σε υπολογισµούς

Εργαστηριακή άσκηση 6:

Υπολογισµός θερµότητας αντίδρασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (8 ΩΡΕΣ)

Εισαγωγή, 2.1, 2.2 (σελ. 49–63) ΝΑΙ.

Οι υποενότητες «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗοsol» (σελίδα 57) ΟΧΙ και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗΒ» (σελίδα 58) ΟΧΙ.

1η Εργαστηριακή άσκηση:

Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραμα 1, «Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης» (σελ. 33-37 του Εργαστηριακού Οδηγού).

Δυο νέα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα

Τα 114 και 116 είναι τα νέα «βαρέων βαρών» μέλη της οικογένειας των αναγνωρισμένων χημικών στοιχείων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/06/2011, 18:27

Τα στοιχεία 114 και 116 αναγνωρίστηκαν επίσημα ως τα δυο νέα μελη του περιοδικού πίνακα.

18Share

emailεκτύπωση
Ουάσινγκτον

Δυο νέα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα

Ο περιοδικός πίνακας έχει επισήμως πλέον δυο νέα μέλη. Τα στοιχεία 114 και 116 προστέθηκαν επιτέλους σε αυτόν ύστερα από τρία χρόνια διαβουλεύσεων.

Πρόκειται για τα δυο βαρύτερα στοιχεία που περιλαμβάνονται πλέον στον πίνακα και η ζωή τους είναι παραπάνω από σύντομη: «υπάρχουν» για λιγότερο από δυο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μετατρέπονται σε ελαφρύτερα άτομα.

Η παρουσία τους ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη, εφόσον πιστεύεται ότι θα ανοίξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη ακόμη βαρύτερων _ και άρα πολύ πιο σταθερών _ στοιχείων.

Τριετής επιθεώρηση

Οι ενδείξεις για την ύπαρξη των «βαρέων βαρών» στοιχείων 114 και 116 υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό. Η επίσημη αναγνώριση ενός στοιχείου δεν είναι όμως κάτι απλό.

Χρειάστηκαν τρία χρόνια αναλύσεων και διαβουλεύσεων προκειμένου η Κοινή Ομάδα Εργασίας για την Ανακάλυψη Στοιχείων, μια επιτροπή που αποτελείται από επιστήμονες της Διεθνούς Ενώσεως Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Χημείας και της Διεθνούς Ενώσεως Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Φυσικής, να δώσει τελικά την πολυπόθητη έγκριση.

Αποτέλεσμα κοινών πειραμάτων

Οι ερευνητές που ερίζουν για την ανακάλυψη των δύο στοιχείων είναι πολλοί. Η επιτροπή απεφάνθη όμως ότι τα πρώτα πειστικά στοιχεία προέκυψαν από μια σειρά πειραμάτων που έγιναν από δυο ομάδες: επικεφαλής της μιας ήταν ο Γιούρι Ογκανεσιάν του Ηνωμένου Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών στη Ντούβνα της Ρωσίας και της άλλης ο Κεν Μούντι του Εθνικού Εργαστηρίου Λόρενς Λίβερμορ της Καλιφόρνιας.

Τα ανεπίσημα ονόματά τους είναι Ununquadium (για το 114) και Ununhexium (γα το 116), αλλά ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί από την επιτροπή. Οι ειδικοί πάντως προβλέπουν ότι μάλλον δεν πρόκειται να υπάρξουν αντιρρήσεις ως προς τις ονομασίες.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΌΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

molecule3D_Lunettes

2 ΩΡΑΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Belousov–Zhabotinsky
http://www.youtube.com/watch?v=IBa4kgXI4Cg&feature=related ΚΑΙ

Raction belousov

http://www.youtube.com/watch?v=3JAqrRnKFHo&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=bH6bRt4XJcw&feature=related

και η αντίδραση Briggs-Rauscher

http://www.youtube.com/watch?v=yNsCU-_V0oM&feature=related

α λυκειου ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 


 

αξιολόγηση μαθητών στην χημεία α Λυκείου 1 κεφ ΚΕΕ

 

Α΄ λυκείου Διαλύματα Κ-1 περιεκτικότητες και πυκνότητα  από Δημήτρη Μειντάνη

 

Ασκήσεις με περιεκτικότητες και πυκνότητες 2ο πατήστε εδώ 
Κ-1 Περιεκτικότες και πυκνότητα θεωρία και ασκήσεις.
Πατήστε εδώ

απο

Μεθοδολογία Διαλυμάτων υποδεικνύονται οι βασικοί τρόποι εργασίας στα διαλύματα για το 1ο Κεφάλαιο της Χημείας της Α’ Λυκείου.ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

2 κεφαλαιο α λυκειου αξιολόγηση μαθητών στην χημεία α Λυκείου 2 κεφ ΚΕΕ

3 κεφαλαιο α λυκειου

 

αξιολόγηση μαθητών στην χημεία α Λυκείου 3 κεφ ΚΕΕ

κριτήρια αξιολόγησης ΚΕΕ

4 κεφαλαιο α λυκειου αξιολόγηση μαθητών στην χημεία α Λυκείου 4 κεφ ΚΕΕ
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων