για την Χημεία

Κάτω από: ‘ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ’

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΌΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

molecule3D_Lunettes

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ


 1. ριθμός Avogadro

 2. υπολογισμός αριθμού Avogadro

 3. υπολογισμός αρ mol και ατόμων από μάζα μετάλου      

 4. υπολογισμός αρ mol  από www.employees.oneonta.edu

 5. στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

 6. στοιχειομετρία αντιδραστήριο σε έλλειμμα

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

 1. Boyle’s νόμος Boyle’sνόμος experiment

 2. Boyle’s νόμος Boyle’sνόμος experiment Second Draft
 3. Boyle’s νόμος Boyle’sνόμος experiment no graphs (student version)
 4. Boyle’s νόμος mini version
 5. Charles’ νόμος Charles’ νόμος Experiment – simulation 2.3.02
 6. Manometer Experiment Manometer Experiment – simulation 2.3.02
 7. Charles’ νόμος CharlesνόμοςtgV82.html
 8. Boyle’s νόμος       από  www.chem.iastate.edu

 9. Boyle’s νόμος με γραφική παράσταση     από  www.chem.iastate.edu

 10. Boyle νόμος

 11. Charles’ νόμος      από  www.chem.iastate.edu

 12. Charles νόμος

 13. νόμοι αερίων      από http://intro.chem.okstate.edu  

 14. νόμοι των αερίων      από http://www.mhhe.com/

 15. νόμοι αερίων      από www.employees.oneonta.edu

 16. νόμοι αερίων

 17. καταστατική εξίσωση

 18. πολυμερή υλικά στο dvd

 19. Gay Lussac νόμος

 20. νόμοι των αερίων<

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 1. αγωγιμότητα διαλυμάτων  από www.chem.iastate.edu

 2. ισχυροί ασθενείς και μη ηλεκτρολύτες από www.chem.iastate.edu

 3. αντιδράσεις (απλή αντικατάσταση ) μετάλλων και ιόντων μετάλλων από www.chem.iastate.edu

 4. διαλυτότητα αλάτων     απ http://michele.usc.edu/     

 5. σειρά δραστικότητας 3 μετάλλων    από www.e-yliko.gr/

 6. αντίδράσεις οξέων βάσεων  από www.e-yliko.gr/

 7. ποιοτικη ανάλυση ιόντων  από www.dartmouthCOLLEGE

 8. τύποι οξέων οξικό οξύ , ανθρακικό οξύ  , φωσφορικό οξύ ,νιτρικό οξύ από www.chem.iastate.edu

 9. οξέα ιονισμός ισχυρού (HCl) και ασθενούς οξέος (CH3COOH)  από www.chem.iastate.edu

 10. δείκτης κόκκινο λάχανο

 11. ηλεκτρόλυση νερού

 12. κλίμακα pH

 13. κλίμακα pH

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 2 κεφαλαιο α λυκειου 1. το πείραμα του Rutherford

 2. πείραμα Ruderford 2  

 3.  ατομικό πρότυπο Bohr

 4. χρώμα φλόγας

 5. περιοδικός πίνακας

 6. Interactive Periodic Table

 7. μεταβολή ατομικής και ιονικής  ακτίνας      από http://www.mhhe.com/

ANIMATION 1 κεφαλαιο α λυκειου


 1. από τα μεγάλα στα μικρά                  

 2. δυνάμεις του 10

 3. μέτρηση όγκου

 4. μέτρηση πυκνότητας

 5. μετρηση πυκνοτητασ

 6. μέτρηση της πυκνότητας στερεού με σύγκριση (τοποθέτηση σε υγρά με διαφορετική πυκνότητα

 7. υπολογισμός πυκνότητας υλικών

 8. ταξινόμηση της ύλης 

 9. ατομική θεωρία     

 10. ατομική θεωρία

  Simple model of an atom
  Isotopes of hydrogen

 11. Ισότοπα στοιχείων και ιδιότητες τους   και πιο αναλυτικά

 12. ισότοπα στοιχείων

 13. ανακάλυψη ηλεκτρονίου 

 14. 3 καταστάσεις της ύλης 

 15. δομή στα αέρια

 16. αεριο Cl2

 17. δομή στα υγρά

 18. δομή στα στερεά

 19. καταστάσεις στο νερό 

 20. καταστασεισ στο νερο

 21. καταστάσεις της ύλης 

 22. καταστάσεις ύλης

 23. εξάτμιση και συμπυκνωση

 24. κίνηση μορίων νερού

 25. καταστάσεις ύλης             

 26. αλλαγή καταστάσεων με θέρμανση   

 27. εξαχνωση ι2 (ισορροπια στερεου -αεριου)                               

 28. καταστάσεις στο νερό   

 29. ισορροπία ανάμεσα σε τρις φάσεις         

 30. Μικροσκοπικό μοντέλο μεταβολής κατάστασης αερίου 

 31. κινητική κατάσταση δομικών μονάδων στις τρις καταστάσεις

 32. κίνηση δομικών μονάδων στο νερό με μεταβολή της θερμοκρασίας 

 33. συσταση τησ ατμοσφαιρασ στα διαφορα στρωματα

 34. ιδιότητες της ύλης 

 35. φυσικές ιδιότητες στοιχείων  

 36. φυσικέσ και χημικεσ αλλαγεσ

 37. υγρό Άζωτο

 38. φτιάξε ένα μόριο

 39. σύγκριση ένωσης με μίγμα

 40. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΩΣΗ

 41. σύγκριση διάλυμα με μίγμα

 42. ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΑΚΙ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ

 43. ΔΙΑΛΥΣΗ

 44. ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

 45. Διάλυση ουσιών σε νερό και αιθανόλη

 46. διάλυση στερεού σε υγρό

 47. ομογενή μίγματα

 48. διαχωρισμός μίγματος με χρωματογραφία

 49. παρασκευή διαλύματος 1%w/v

 50. παρασκευή διαλύματος 60%v/v

 51. Αραίωση διαλύματος

 52. Αραίωση διαλύματος 1:10

 53. αραίωση διαλύματος υπολογισμοί


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων