για την Χημεία

6ο κεφάλαιο Γ

·         ενότητα ·         video ·         Ιστοσελίδες  αρχεία ·         Online τεστ
·         Προκβαντικές θεωρίες ·         ατομική θεωρία του Dalton (video απο Youtube)

·         μοντέλο του Tomson για το άτομο (video απο Youtube)

·         Πείραμα Rutherford 1

·         πείραμα Rutherford

·         Περίληψη θεωρίας  
·         Θεωρία Bohr ·         Εισαγωγή στην κβαντική θεωρία διδασκαλία από ψηφιακό βιβλίο

·         Άτομο (Bohr)-Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες video διδασκαλία από Χατζηδάκη Γιάννη (για Α Λυκείου)

·         Προσομοιώσεις

·         πρότυπο Bohr

·         https://sites.google.com/site/chemeiaglykeiou/glykeiou/1okephalaio/abohr

o   Ερωτήσεις με απάντηση

·         λυμένα παραδείγματα (ιστοσελίδα )

·          6Α ΛΥΜΕΝEΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ Bohr De Broglie 

 

·          

·         Σύγχρονη ατομική θεωρία ·         Εισαγωγή στην κβαντική θεωρία διδασκαλία από ψηφιακό βιβλίο ·         De Broglie scrodinger δομή ατόμου παρουσίαση Κλούρας Προβολή Λήψη

·         λυμένες ασκήσεις θεωρία De Broglie (ιστοσελίδα)

·          
·         Ατομικά τροχιακά ·         Υποενότητα 2 – Τροχιακά και κβαντικοί αριθμοί. διδασκαλία από ψηφιακό βιβλίο

·         video μαθημα 1 ατομικα τροχιακα απο https://el.khanacademy.org

·          video μαθημα 2 ατομικα τροχιακα απο https://el.khanacademy.org

·         προσομοίωση

·         1s ατομικό τροχιαko  επιλέγοντας το βέλος προς τα δεξιά μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα ατομικά τροχιακά 

·         Ατομικά τροχιακά ιστοσελίδα

·         Σημειώσεις από ψηφιακό βιβλίο

Ερωτήσεις με απάντηση

·         Λυμένα θέματα από ψηφιακό βιβλίο

·         Θέματα προς επίλυση από ψηφιακό βιβλίο

·         Απαντημένες ερωτήσεις 

 

·         Ηλεκτρονική δόμηση

 

·         Αρχή ελάχιστης ενέργειας

·         Ενότητα 2 – Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονιακών ατόμων. Από ψηφιακό βιβλίο

·         video μαθημα 1 ηλεκτρονικη δομη απο https://el.khanacademy.org  10.59 min

·         video μαθημα 2 ηλεκτρονικη δομη απο https://el.khanacademy.org 15.13 min

 

·         Video διδασκαλία από Αλισαβάκη Μανόλη

·         κατανομή e 26Fe

·         Προσομοιώσεις

·         Ηλεκτρονική δόμηση στοιχείων

·         επίπεδο ενέργειας ατομικών τροχιακών στο άτομο του υδρογόνου και σε πολυηλεκτρονιακά άτομα 

 

 

·         Ιστοσελίδα ατομικά τροχιακά

·         Ηλεκτρονική δομή μέχρι Ζ=10 (video)

·         Κβαντική 8 κεφάλαιο Ebbing.pdf   Προβολή Λήψη

·         Σημειώσεις για την ενότητα 6.2 Από ψηφιακό βιβλίο

·         ερωτήσεις λυμένες

·          Λυμένα θέματα  Από ψηφιακό βιβλίο

·         Θέματα προς επίλυση Από ψηφιακό βιβλίο

·         6γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ. 

·          

·          

·         Περιοδικός πίνακας ΠΠ ·         Ενότητα 6.3 – Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) – Στοιχεία Μετάπτωσης. Από ψηφιακό βιβλίο 9,19min

 

·         Περιοδικός Πίνακας video διδασκαλία από Χατζηδάκη Γιάννη (για Α Λυκείου)

 

·         Ptable.com

·         Περιοδικός Πίνακας

·         Σημειώσεις για την ενότητα 6.3 Από ψηφιακό βιβλίο

·         Ιστοσελίδα Περιοδικός πίνακας

·         ηλεκτρονική διαμόρφωση όλων των ατόμων ΠΠ 

·         παρουσιάσεις

·         https://www.chem-net.gr/course/periodikos-pinakas/lessons/domi-tou-pinaka/  (πολύ καλή παρουσίαση για τον ΠΠ ιστοσελίδες )

·         ερωτήσεις λυμένες

·         Λυμένα θέματα Από ψηφιακό βιβλίο

·         Θέματα προς επίλυση  Από ψηφιακό βιβλίο 

 

 

·         Μεταβολή ιδιοτήτων στοιχείων στο ΠΠ ·          Ενότητα 6.4 – Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων.  Από ψηφιακό βιβλίο

·         Μεταβολή ενέργειας ιονισμού video από Αλισαβάκη Μ

·         Μεταβολή ατομικής ακτίνας video από Αλισαβάκη Μ

·         Μεταβολή ατομικής ακτίνας ομάδες περιόδους video παρουσίαση

·         Ιστοσελίδα ptable.com

·         Προσομοιώσεις

·           Παραμαγνητικά και Διαμαγνητικά Άτομα

·         Αποτελεσματική Πυρηνική Φόρτιση, Ζ *
Μέγεθος Ατόμων και Ιόντων

·         Ιστοσελίδα Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

·         ΠΠ  Κλόυρας αρχείο Προβολή Λήψη

·         ππ 

·         Σημειώσεις για την ενότητα 6.4  Από ψηφιακό βιβλίο

 

·         Ερωτήσεις λυμένες

·         Λυμένα θέματα  Από ψηφιακό βιβλίο

·         Θέματα προς επίλυση  Από ψηφιακό βιβλίο

·           6δ ερωτήσεις ασκήσεις με απάντηση στο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ. 

·         Λυμένες ερωτήσεις 6ου κεφαλαίου

 

 

·         Επανάληψη 6ου κεφαλαίου ·             ·         ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
·         Άλλα video διδασκαλίας ·         Μεταπτώσεις e ατόμου υδρογόνου – Συχνότητες Ακτινοβολίας διδασκαλία από Στεφαδούρο 5.14min

·         Κατανομή Ηλεκτρονίων σε στιβάδες – υποστιβάδες- τροχιακά διδασκαλία από Στεφαδούρο 12.14min

·         Κβαντικοί Αριθμοί στη Χημεία από χημικοςgr 7,17min

·         Τροχιακά από KhanAcademyGreek 18.55min

·         Τροχιακά 2 από KhanAcademyGreek 16.55min

·         Aρχή της Aβεβαιότητας του Heisenberg από KhanAcademyGreek 8.28min

·         Κβαντικοί αριθμοί για τις τέσσερις πρώτες στιβάδες απο KhanAcademyGreek 7.56min

 

  ·          
·           ·         Θεωρία Δεσμών σθένους υβριδισμός  ·           ·          
·         Θεωρία Δεσμών σθένους υβριδισμός  ·         Ενότητα 7.1 – Θεωρίες για τον Χημικό δεσμό. Video διδασκαλία από ψηφιακό σχολείο

 

·          2 προσομοίωση σχηματισμού δεσμού μεταξύ ατόμων Η ,Ο , C

·         υβριδικά τροχιακά video

·         sp2 υβριδισμός video

·         Σημειώσεις για την ενότητα 7.1 από ψηφιακό σχολείο

·         Λυμένα θέματα από ψηφιακό σχολείο

·         Θέματα προς επίλυση από ψηφιακό σχολείο

 

 

 

·          

 

Κεφάλαιο 6 πολυμεσικό αρχείο ΘΕΩΡΊΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.pdf 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων