για την Χημεία

5 ΙΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

5ο κεφ ΙΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

προσομοιώσεις
Ιονισμός οξέων

Κλίμακα pH

Μέτρηση pH

Μέτρηση ph3

Μετρηση ph αλάτων

Μέτρηση του pH διαλυμάτων βάσεων
Μέτρηση του pH διαλυμάτων οξέων και σόδας
Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος
Ρυθμιστικά διαλύματα

ογκομετρήσεις

οξεα βασεις

ογκομέτρησεις

ογκομέτρηση2

·        ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ -ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ pH
·         ο τρόπος που γίνεται ο ιοντισμός των οξέων μέσα στο νερό. Επίσης εμφανίζεται η διαφορά ανάμεσα στο ισχυρά και τα ασθενή οξέα. ·         Ηλεκτρολύτες- Διάσταση – Ιοντισμός,

·         Ιοντισμός – Διάσταση (Στεφαδούρος)

·

·         Επαγωγικό φαινόμενο ·
·         Πως δημιουργούνται τα ιόντα στα διαλύματα. Μια πρώτη προσέγγιση στη διαφοροποίηση διάστασης και ιοντισμού.απο Μ Αλισαβάκη ·         Οξέα κατα Bronsted και Lowry

·         Συζυγή Ζεύγη Οξέων/Βάσεων – Αμφολύτες

·         Ιοντισμός νερού – Kw -pH -pOH

·          

·        ΙΣΧΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
·         ισχυροί ηλεκτρολύτες, ποια σώματα ονομάζονται ισχυροί ηλεκτρολύτες και πως γράφουμε τις εξισώσεις ιοντισμού τους.απο Μ Αλισαβάκη ·          

·          

·         Ισχυροί ηλεκτρολύτες – Διάσταση – Ιοντισμός – Ανάμειξη -Αραίωση απο Μ Αλισαβάκη ·         Μελέτη διαλύματος ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης

·         Άσκηση Ανάμειξης- (ισχυρό οξυ ισχυρη βαση)

·          

·         Ισχυροί ηλεκτρολύτες – Διάσταση – Ιοντισμός – Ανάμειξη – όχι Αντίδραση απο Μ Αλισαβάκη ·         ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1

·         ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 2

·        ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
·         διάσταση στις βάσεις και η διαφορά ανάμεσα στις ισχυρές και ασθενείς βάσεις. απο Μ Αλισαβάκη ·          
·         Ασθενείς ηλεκτρολύτες και η συμπεριφορά τους σε υδατικά διαλύματα απο Μ Αλισαβάκη

·         Ασθενείς ηλεκτρολύτες, η συμπεριφορά του στο υδατικό διάλυμα. Οι σταθερές, οι παραδοχές kαι η συμπεριφορά κατά την αραίωση. απο Μ Αλισαβάκη

·         Ασθενείς ηλεκτρολύτες, η συμπεριφορά του στο υδατικό διάλυμα. Οι σταθερές, οι παραδοχές απο Μ Αλισαβάκη

·         pH διαλύματος ασθενούς βάσης

·         pH διαλύματος ασθενούς οξέος

·         Μελέτη δ/τος ασθενούς οξέος ή ασθενούς βάσης

·         pH ασθενών οξέων

pH ασθενών βάσεων

·           ·         pH Διαλυμάτων Αλάτων

·         Οξινες και Βασικές Ιδιότητες Αλάτων

·         Υπολογισμός pH διαλύματος Άλατος

·         Διάσταση αλάτων

·         Μελέτη διαλύματος άλατος

·         Όξινες και Βασικές Ιδιότητες Διαλυμάτων Αλάτων

pH Διαλυμάτων Αλάτων

·        ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΙΟΝΤΟΣ
·         Επίδραση κοινού ιόντος. Τι σημαίνει, που οφείλεται, πως γίνεται και τι αποτελέσματα έχει. απο Μ Αλισαβάκη

·         Επίδραση κοινού ιόντος. Τι σημαίνει, που οφείλεται, πως γίνεται και τι αποτελέσματα έχει. Πως εργαζόμαστε όταν έχουμε ανάμειξη διαλυμάτων χωρίς αντίδραση απο Μ Αλισαβάκη

·         Επίδραση κοινού ιόντος. Τι σημαίνει, που οφείλεται, πως γίνεται και τι αποτελέσματα έχει. Πως εργαζόμαστε όταν έχουμε ανάμειξη διαλυμάτων με αντίδραση απο Μ Αλισαβάκη

·         Επίδραση Κοινού Ιόντος

·         Επίδραση Κοινού Ιόντος – Άσκηση 1

·         Υπολογισμός pH 2 ασθενών οξέων

·         Επίδραση κοινού ιόντος

·         Μελέτη διαλύματος άλατος ασθενούς οξέος με ασθενή βάση

·         Μελέτη διαλύματος με πολλές διαλυμένες ουσίες

 

·        ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
·         Ρυθμιστικά Διαλύματα – Γενικές έννοιες απο Μ Αλισαβάκη

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα – Γενικές έννοιες- Λειτουργία απο Μ Αλισαβάκη

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα

·         Υπολογισμός pH σε Ρυθμιστικο Διαλυμα

·         Εισαγωγή στα Ρυθμιστικά Διαλύματα

·         Επίδραση Κοινού Ιόντος και Ρυθμιστικά Διαλύματα

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα – Εξίσωση Henderson-Hasselbalch

·         Ρυθμιστικά Διαλύματα (Στεφαδούρος)

·        ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ
·         Αλκαλιμετρία. Εξουδετέρωση διαλυμάτων οξέων από διαλάυματα βάσης. Όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Με ταυτόχρονη καταγραφή του ρΗ. απο Μ Αλισαβάκη

·         Ογκομέτρηση. Αναλυτική παρουσίαση οξυμετρίας. Όλες οι περιπτώσεις. απο Μ Αλισαβάκη

·         Ογκομέτρηση (part1) Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part2) Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part3). Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part4) Γ΄λυκείου

·         Ογκομέτρηση (part5)

 

·         Δεικτες Ογκομέτρησης

·         Ογκομέτρηση (Μέρος 1ο)

·         Ογκομέτρηση (Μέρος 2ο)

·         Ογκομέτρηση – Εφαρμογή

·         Ογκομέτρηση – Ασκηση 1

·         Τιτλοδότηση του οξικού οξέος

·         Τιτλοδότηση υδροχλωρικού οξέος

·         Τιτλοδότηση θειικού οξέος

·           ·         Ογκομέτρηση (Στεφαδούρος)

·         Επανάληψη στην Ιοντική Ισορροπία Μάθημα-29/3/2013

·         Άσκηση 81 Σχολικού Βιβλίου (Χημεία Γ Λυκείου )

·         Εξουδετέρωση 2 Οξέων ή 2 Βάσεων

·         Μίγμα – Πρόσμειξη – Νοθεία

Διαγωνίσματα  
5αο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ διαγώνισμα ΨΒ.pdf 

5βο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ διαγώνισμα ΨΒ.pdf 

5γο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ διαγώνισμα ΨΒ.pdf 

 

Προσομοιωσεις

Εύρεση {CH3COOH]

ΕΥΡΕΣΗ Κα

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων