για την Χημεία

on line test για μαθητές Γ λυκείου στην Χημεία

 1o στον αριθμό οξείδωσης 
2ο στον ορισμό οξείδωσης αναγωγής

3ο στα οξειδωτικά αναγωγικα σώματα 

οnline τεστ στη θερμοχημεία

               ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ.pdf

online ερωτήσεις πολαπλης επιλογής απο θέματα εξετάσεων  στην ηλεκτρονική δομή (6ο κεφ)

online ερωτησεις σωστό λάθος στην ηλεκτρονική θεωρία

online ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη θεωρία Bohr

online ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη ηλεκτρονική διαμόρφωση κβαντικούς αριθμούς

online ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο Περιοδικό Πίνακα

online test ερωτήσεις πολαπλής επιλογής

online ερωτησεις στην ισοροπία οξέων βασεων απο τον Λιοδάκη (ΕΜΠ)

online  ερωτησεις στην ογκομετρικη ανάλυση απο τον Λιοδάκη (ΕΜΠ)

online  ερωτήσεις στις ογκομετρίσεις εξουδετέρωσης απο τον Λιοδάκη (ΕΜΠ)

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων