>Αναπλήρωση Δ/ντών Σχολείων – Αιρετός ΚΥΣ

>

Καραγιάννης Θωμάς Αθήνα, 8/6/2010
Αιρετός ΚΥΣΠΕ ΠΡΟΣ
Τηλ:6974750406 Τους συναδέλφους μου
e-mail thkaragian@sch।gr εκπαιδευτικούς
έδρες τους
Ενημέρωση
(για την αναπλήρωση Δ/ντών Σχολείων)
Επειδή μέχρι σήμερα υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την αναπλήρωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων, τόσο του Υπουργείου, όσο και εμού προσωπικά, σας στέλνω πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, βάσει της οποίας θα κινηθείτε για την αναπλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Δ/ντών κατά το επόμενο σχολικό έτος 2010-11.
Θέμα: «πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.»
«Κατόπιν ερωτημάτων σας για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και την ισχύ των αξιολογικών πινάκων, σας κάνουμε γνωστό, ότι το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την αριθμ.2096/16-6-2010 Γνωμοδότηση του έκρινε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν 3848/2010 (Φ.Ε.Κ.71 Τ.Α719-5-2010) « από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 15 του Ν.3467/2006 (Φ.Ε.Κ.128 τ.Α’), το άρθρο 32 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263 τ.Α’) και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου».
Με την ανωτέρω διάταξη καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα άρθρα που ρύθμιζαν τα θέματα επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης (προσόντα και κριτήρια επιλογής αξιολόγηση κ,λ.π.) και τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον με το Ν.3848/2010. Η κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων δεν έχει την έννοια ότι καταργούνται αυτοδικαίως και οι αγιολογικοί πίνακες του έτους 2007 για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, η ισχύς των οποίων λήγει στις 30-7-2011, καθόσον για την εν λόγω κατάργηση θα έπρεπε να υπήρχε ρητή νομοθετική πρόβλεψη.
Επομένως κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και
Σ Ε.Κ., θα καλυφθούν από τους ήδη εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στους αξιολογικούς πίνακες του έτους 2007 και σε περίπτωση που οι πίνακες αυτοί έχουν εξαντληθεί, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 10,11 και 12 του Ν.3848/2010».
Θωμάς Καραγιάννης

Σχετικά με stavelaris

Ταβελάρης Σωτήρης, δάσκαλος. Κατάγομαι από το Φλάμπουρο – Φλώρινας. Διορίστηκα το 1985 στο νομό Ευρυτανίας (1/θ Δ.Σ. Κοτσίστας – Κερασοχωρίου και 1/θ Δ.Σ. Βίνιανης) και από το 1987 μέχρι σήμερα εργάζομαι στο νομό Καστοριάς(3ο,2ο,Ειδικό,9ο Δ.Σ. Καστοριάς, Δ/νση Π.Ε. Καστοριάς ως προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων και 2ο Δ.Σ.Μανιάκων). Μέλος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε Καστοριάς (2009 – 2010), αναπληρωτής αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας (2011 & 2012). Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης «Δημ. Γληνός» (2009 – 2011). Διευθυντής του 1ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς (2011-…).


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Αιρετός ΚΥΣΠΕ Θ.Καραγιάννης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση