Αφαλάτωση στην τάξη

IMG 20221108 090042 1

Στην τάξη μας έχουμε αρχίσει να διεξάγουμε ένα πείραμα στο οποίο θα ποτίζουμε μια μικρή γλάστρα με νερό αφαλάτωσης. Η αφαλάτωση γίνεται με τη φυσική μέθοδο της εξάτμισης, χωρίς χρήση άλλης ενέργειας εκτός του ήλιου, χρησιμοποιώντας 100% θαλασσινό νερό.

Έτσι, κατασκευάσαμε 2 διαφορετικά δοχεία που λειτουργούν με λίγο διαφορετικό τρόπο.

IMG 20221108 090042 1

Στη συνέχεια θα φυτέψουμε φακές σε δύο γλαστράκια. Το ένα θα το ποτίζουμε με νερό βρύσης, ενώ το άλλο με νερό από την αφαλάτωσή μας.

Η συνέχεια σε λίγες μέρες…

Ενημέρωση:

Τελικά αποφασίστηκε να φυτέψουμε δύο μικρά μαρούλια αντί για φακές.

Στις 29 Νοεμβρίου φυτέψαμε τα δύο μαρούλια και βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση. Αριστερά είναι αυτό που ποτίζεται με νερό αφαλάτωσης και δεξιά αυτό που ποτίζεται με νερό βρύσης.

IMG 20221130 090703 1

Στις 23 Δεκεμβρίου, η κατάσταση των μαρουλιών ήταν η παρακάτω:

IMG 20221212 084904 1

Συμπέρασμα:

Δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των δύο μαρουλιών.