Ενημέρωση Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων για το σχολικό έτος 2017-18

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα ήθελα, αρχικά, να ευχηθώ σε όλες/ους σας καλή δύναμη στο έργο σας και, κατά δεύτερο, να υπενθυμίσω στους/στις παλαιότερους/ες και να ενημερώσω τους/τις νεότερους/ες συναδέλφους για το ρόλο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ) Δωδεκανήσου.

Πρόκειται για δομή της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα τις σχολικές μονάδες του νομού. Στοχεύει στην ψυχοκοινωνική στήριξη όλης της σχολικής κοινότητας  και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Από την αρχή της λειτουργίας του ΣΣΝ Δωδεκανήσου αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τη σχολική κοινότητα καθώς και με άλλες δομές, κυρίως όμως με αυτές της ψυχικής υγείας.

Ο ΣΣΝ παρέχει:

 • βραχεία ατομική συμβουλευτική σε μαθητές και κηδεμόνες
 • ενημέρωση σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα
 • παρεμβάσεις σε τμήματα του σχολείου
 • συμβουλευτική σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων ή/ και συμβουλίων τάξης
 • συνεργασία με συλλόγους γονέων & κηδεμόνων

Επιπρόσθετες δράσεις του ΣΣΝ είναι:

 • διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων για την τοπική κοινότητα με στόχο  την ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας
 • ομαδική συμβουλευτική γονέων με την υποστήριξη ψυχολόγου
 • επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
 • συνεργασία με δομές της εκπαίδευσης
 • συνεργασία με φορείς της ψυχικής υγείας
 • συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα

Παράλληλα, στις μέρες μας αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η  ανάγκη για υποστήριξη των γονέων & κηδόμενων.  Μέσα από το νέο πρόγραμμα σπουδών, πιο συγκεκριμένα με την ένταξη της Θεματικής Εβδομάδας (Θ.Ε.) για τα γυμνάσια  στο ωρολόγιο πρόγραμμα, διαφαίνεται η νέα οπτική του Υπουργείου, καθώς εντάσσει θεματικές ενότητες και για τους γονείς & κηδεμόνες.

Ο ΣΣΝ, όπως προβλέπεται και από την αντίστοιχη εγκύκλιο, δραστηριοποιήθηκε υποστηρικτικά και συμβουλευτικά την προηγούμενη σχολική χρονιά στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης της Θ.Ε. σε μαθητές. Στην ίδια κατεύθυνση,  ο ΣΣΝ, την τρέχουσα σχολική χρονιά,  προτίθεται να συνδράμει σε δράσεις ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης σε γονείς & κηδεμόνες.

Πιο συγκεκριμένα προτείνονται θεματικές για γονείς που αφορούν τη θεματική εβδομάδα της περσινής  χρονιάς με άξονες:

 • «Διατροφή και ποιότητα ζωής»
 • «Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων»
 • «Έμφυλες Ταυτότητες»

Επίσης, ο ΣΣΝ Δωδ/σου προτίθεται να λειτουργήσει μία συμβουλευτική ομάδα γονέων που θα υποστηρίζεται από οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια.

Οι σχολικές μονάδες του νομού έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να υποβάλουν αιτήματα στον ΣΣΝ Δωδ/σου.

Η υπεύθυνη ΣΣΝ Δωδ/σου

Όλγα Βλάχου

Ηλεκτρ. Διεύ/νση: mail@ssn.dod.sch.gr

Τηλ. γραφείου: 2241060980

 

Δημοσιεύθηκε στην Α' θμια, Β' θμια, Βαθμίδα, Γονείς-Κηδεμόνες, Δράσεις, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση