Υπολογίζοντας την επιτάχυνση της βαρύτητας με το micro:bit

Οι μικροί eTwinners προγραμμάτισαν στο περιβάλλον MakeCode της Microsoft, σε διαδικτυακό μάθημα της Πληροφορικής, και υπολόγισαν την επιτάχυνση της βαρύτητας στην περίπτωση που το micro:bit παραμένει ακίνητο (επιτάχυνση = 1023 mg γιατί η γη κινείται) αλλά και όταν αυτό μετακινείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (επιτάχυνση > 1023 mg περίπτωση σεισμού). Αυτό είναι το πρώτο μας βήμα στην κατασκευή ενός προσομοιωτή σεισμογράφου, που θα ολοκληρωθεί στα επόμενα μαθήματα προγραμματιστικά και θα υλοποιηθεί με πραγματική χρήση των micro:bits μόλις επιστρέψουμε στο σχολείο.