Ένα flipbook για τον 4ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γέμισε συννεφόλεξα το εργαστήριο μας…. Οι μικροί eTwinners δημιούργησαν υπέροχα συννεφόλεξα σχετικά με τον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση!

Ξεφυλλίστε το flipbook μας παρακάτω για να ταξιδέψετε και εσείς στα … σύννεφα!

https://www.yumpu.com/en/embed/view/NViEKkZTIS4CnwYO