Σε μία προσπάθεια καλλιέργειας διαχριστιανικών σχέσεων και διαπολιτισμικής συνείδησης στα σχολεία παραθέτω το σύμβολο της Πίστεως σε 15 γλώσσες από το Οικουμενικό Πατρειαρχείο Κωνσταντινούπολης. Γιατί σεν είμαστε μόνο όσοι γνωρίζουμε ελληνικά στις τάξεις…

Το σύμβολο της Πίστεως

Ετικέτες: , ,