Οι Φράγκοι, προερχόμενοι από τη Βαλτική, εισέβαλαν στη Ρωμαική Αυτοκρατορία και κατά τον 5ο και 6ο μ.Χ. αιώνα κατέκτησαν τη Ρωμαϊκή Γαλατία. Εμφανίστηκαν την εποχή του Γαλλιηνού, ο οποίος τους απώθησε στην δεξιά όχθη του Ρήνου (254 μ.Χ.). Αποτελούσαν ένα νεοσύστατο στρατιωτικό συνασπισμό, που προέκυψε από την συνένωση των υπολειμμάτων αρχαιοτέρων γερμανικών φυλών. Οι Φράγκοι δημιούργησαν το πιο ισχυρό χριστιανικό κράτος. Οι Σάλιοι Φράγκοι (ένα από τα δύο φύλα) είδαν ν’ αναγνωρίζεται απ’ τον Ιουλιανό η εγκατάστασή τους στην Τοξανδρία το 358 μ.Χ. Κατά τον 4ο αιώνα, μερικοί απ’ αυτούς αναρριχήθηκαν σε ανώτατα αξιώματα. Γνωρίζουμε το Φραγκικό Δίκαιο από τον Σάλιο Νόμο, που συντάχθηκε γύρω στο 500 μ.Χ., και τον Ριπουάριο Νόμο, που συντάχθηκε γύρω στο 540 μ.Χ.. Σε αυτούς τους νόμους βρίσκουμε κανόνες ποινικής δικονομίας και προπαντός τα περιβόητα «βέργκελτ», τις προβλεπόμενες από το νόμο αποζημιώσεις που όφειλε να καταβάλει ο θύτης στην οικογένεια του θύματός του.
Πηγή:wikipedia
Παρακάτω παρατίθενται δύο χάρτες για την κατάλληλοι αξιοποίησή τους

Το φραγικό κράτος

Πηγή : www.lib.utexas.edu/maps/historical/europe_814_colbeck.jpg Large JPEG (234K) from The Public Schools Historical Atlas, edited by C. Colbeck, published by Longmans, Green, and Co. 1905, made available online at the Perry-Castañeda Library, UT Austin.(netschoolbook.gr)

Φράγκοι

Πηγή://www.pitt.edu/~medart/image/france/france-l-to-z/mapsfrance/sf053fra.jpg :949k – Shepherd, p. 53 (netschoolbook.gr)

Ετικέτες: ,