Βατικανό

Η δομή του Βατικανού χαρακτηρίζεται από ένα είδος εκκλησιαστικής μοναρχίας. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον πάπα, ο οποίος διοικεί τόσον το κράτος του Βατικανού, όσον και την καθολική εκκλησία γενικότερα, ως ένας απόλυτος μονάρχης. Επειδή το Βατικανό έχει ενδιαφέροντα τόσο στον τομέα της κοσμικής εξουσίας όσο και στην πνευματική καθοδήγηση των πιστών, έχει δημιουργήσει μια σημαντική γραφειοκρατία η οποία είναι εξίσου αποτελεσματική στη διοίκηση της εκκλησίας αλλά και στο ρόλο της ως «παίκτης» της διεθνούς σκηνής. Στο επίπεδο της κοσμικής εξουσίας ο πάπας είναι αναγνωρισμένος διεθνώς ως αρχηγός κράτους.Η σημαντικότερη θέση της παπικής κυβέρνησης είναι αυτή του γραμματέα Εξωτερικών υποθέσεων (Secretaire d’Etat-Secretary of State) ο οποίος ασκεί καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών του Βατικανού. Στις περισσότερες χώρες με τις οποίες το Βατικανό διατηρεί διπλωματικές σχέσεις υπάρχει διαπιστευμένος πρέσβης με το όνομα νούντσιος, και ο οποίος είναι ανώτερος κληρικός. Οι νόμοι που διέπουν το Βατικανό στηρίζονται στο κανονικό δίκαιο. Παρά το γεγονός ότι ο πάπας διαθέτει την απόλυτη εξουσία, εντούτοις τόσο για τη διοίκηση της εκκλησίας όσο και για την άσκηση της κρατικής εξουσίας του Βατικανού συμβουλεύεται το Κολλέγιο των Καρδιναλίων. Η καθημερινή άσκηση διοικητικών, κυβερνητικών και εκκλησιαστικών καθηκόντων, γίνεται από το Curia Romana. Πρόκειται για ένα σώμα εκκλησιαστικών με διοικητικές, κυβερνητικές και εκκλησιαστικές εξουσίες που είναι υπόλογο στον πάπα. Το ανώτατο σώμα της καθολικής εκκλησίας όταν χηρέψει ο θρόνος του Αγίου Πέτρου είνα το Ιερό Κονκλάβιο το οποίο αποτελείται από τους καρδιναλίους κάτω των 80 χρόνων και έχει την αρμοδιότητα της εκλογής του νέου πάπα.Ο αριθμός τους αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 117. Ένας αριθμός 70 καρδιναλίων έχει περάσει το όριο ηλικίας των ογδόντα χρόνων και δεν συμμετέχει στο Κονκλάβιο. Το Κονκλάβιο συγκαλείται από τον πρώτο καρδινάλιο του Βατικανού ο οποίος ασκεί και καθήκοντα «πρωθυπουργού» του παπικού κράτους.

Από τον 16ον αιώνα το Βατικανό διαθέτει φρουρά από Ελβετούς. Οι Ελβετοί διατήρησαν το προνόμιο αυτό επειδή η χώρα τους ήταν η μόνη που έστειλε φρουρά στο Βατικανό όταν ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Ως κοσμικό κράτος το Βατικανό διαθέτει τη δική του σημαία και το δικό του εθνικό ύμνο που είναι ο Μεσσίας του Χέντελ. Οι διάφορες κυβερνητικές, διοικητικές και εκκλησιαστικές αρμοδιότητες κατανέμονται από τον πάπα στο Curia Romana και είναι σε πολλές περιπτώσεις οι αντίστοιχες των υπουργείων και των υπηρεσιών των άλλων κρατών. Σημαντικός είναι και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Βατικανού ο οποίος εκπέμπει σε πολλές γλώσσες. Διαθέτει επίσης τη δική του εφημερίδα με το όνομα Observatore Romano.Ακόμη το Βατικανό διαθέτει δική του τράπεζα η οποία στο παρελθόν κατηγορήθηκε για διάφορα οικονομικά σκάνδαλα. Εκτός από την κεντρική γραφειοκρατία του Βατικανού – Curia Romana- η καθολική εκκλησία στην οργανωτική της δομή περιλαμβάνει και τις κατά τόπους εθνικές εκκλησίες. Η κάθε εθνική εκκλησία μιας χώρας διαθέτει μια σχετική αυτονομία και ένα είδος τοπικής συνόδου. Οι επίσκοποι και οι καρδινάλιοι των τοπικών εκκλησιών διορίζονται από τον πάπα. Στην πράξη υπάρχει και ένας απευθείας σύνδεσμος της κάθε επισκοπής με το Βατικανό. Ιδιαίτερη είναι η σχέση των καρδιναλίων με το Βατικανό και τον ίδιο τον πάπα.Ένας άλλος θεσμός της καθολικής εκκλησίας είναι τα διάφορα μοναχικά τάγματα. Τα πιο γνωστά είναι το τάγμα των Ιησουϊτών, το τάγμα του Αγίου Ιωάννου, το τάγμα των Φραγκισκανών, το τάγμα των Δομινικανών, το γυναικείο τάγμα των Ουρσουλίνων, το επίσης γυναικείο τάγμα των Καρμιλίτιδων, κ.λπ. Τα τάγματα αυτά έχουν κατά κανόνα εξειδικευτεί σε διάφορες αποστολές όπως είναι η εκπαίδευση, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, το ιεραποστολικό έργο της διάδοσης του χριστιανισμού, κ.λπ. Παλαιότερα μερικά από τα τάγματα αυτά κατηγορήθηκαν ότι ήταν προπομπή του αποικισμού στις χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας.

Για μία virtual tour στο Βατικάνό πατήστε στα παρακάτω: St. Peter’s Square

Ακολουθεί video από το National Geographic για το Βατικανό, την ελβετική φρουρά, την πλατεία του αγίου Πέτρου
<a href="http://«>

Ετικέτες: , , ,