Η νεότερη γενιά θα μπορέσει να κατασκευάσει ένα νέο κόσμο καλύτερο από αυτό που έχουμε; Μέσα από μια διαδικασία συζήτησης και διαλόγου, είκοσι νέοι συζητούνσχετικά με το δίκαιο, την πνευματική και θρησκευτική ζωή στην κοινωνία. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην αναρχία, την εξουσία και τη δημοκρατία, το επιχειρηματικό πνεύμα διαλόγου και της ισότητας, καθώς και το ενδεχόμενο να μην υπάρχει θρησκεία. Στους 20 συμμετέχοντες περιλαμβάνονται οι Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Σιχ και οι Ινδουιστές καθώς και κάποιες αγνωστικιστές και τους άθεους.
Αξιοποίηση στην τάξη:
Αυτό είναι το τρίτο μιας σειράς τεσσάρων κλιπ του BBC που δείχνουν από κοινού την ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών που γυρίστηκε. Αυτά τα κλιπ είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται από κοινού και με τρεις βασικές προτάσεις για την εξέταση του ρόλου της θρησκείας στη νέα κοινωνία: i) τέλος όλων των παλαιών θρησκειών και μια κοινωνία που δεν θρησκεία? ii) ανανέωση των μεγάλων θρησκειών όπως το Ισλάμ και Χριστιανισμός  στη νέα κοινωνία ? iii)  μια ενιαία νέα θρησκεία με τα καλύτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων.  Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Εντοπίζουν το ισχυρότερο και πιο αδύναμο σημείο της πρότασης που εργάζονται και τα παρουσιάζουν σε μια συνέχεια. Στο τέλος γίνεται ψηφοφορία για να αποφασίσουν ποια από τις τρεις προσεγγίσεις όσον αφορά τη θρησκεία της νέας κοινωνίας θα υιοθετήσουν.

Is there a place for religion in society?

Ετικέτες: , , , , ,