Άρθρα κατηγορίας "Θρησκεία"

Γλώσσες και μετανάστες στην εκπαίδευση-Πείτε «γεια»

 Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στο σχολείο (παραδείγματοςχάριν να γράφουν κείμενα για τις σχολικές εφημερίδες) και να επικοινωνούν μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα όπου είναι δυνατόν (ομάδες συνεργατικής μάθησης). Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να τοποθετούνται πινακίδες στη γραμματεία και αλλού, που να καλωσορίζουν (τους μαθητές) στις διάφορες γλώσσες της κοινότητας (j.Cummins)

 

 

<a href="http://«>

Ετικέτες: , ,

Να σέβεσαι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων

 Σύμφωνα με την Οικουμενική διακήρυξη των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Άρθρο 2) «κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή,την περιουσία τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμιά διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία ή που βρίσκεται υπό οποιανδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας».

<a href="http://«>

Ετικέτες: ,

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων