Ένας πρωτότυπος τρόπος να κάνουν οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου σας. Ο μαθητής συνειδητοποιεί πόσο οι ενεργειακές μας συνήθειες επηρεάζουν το πειβάλλον. Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο του σχολείου και αρχίστε το παιχνίδι

Ετικέτες: , ,