Άρθρα κατηγορίας "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Ταξίδι φυγής -Διαδραστικό παιχνίδι για τη Μετανάστευση

Ένας πολύ πολύ πρωτότυπος και βιωματικός τρόπος προσέγγισης της μετανάστευσης. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον του παιχνιδιού να βιώσουν συναισθηματικές καταστάσεις, να καταστρώσουν σχέδια δράσης και να εμπλακούν ενεργά στο φαινόμενο της Μετανάστευσης ενώ μπορούν και να αποθηκεύουν το παιχνίδι και να συνεχίσουν την άλλη φορά.

Χρήσιμο θα φανεί και το υλικό που προτείνει η Διεθνής Αμνηστία στην παρακάτω διεύθυνση

http://www.amnesty.org.gr/list-of-states-that-have-abolished-the-death-penalty-and-states-that-retain-the

Ετικέτες: , , , ,

Διαπολιτισμικό ηλεκτρονικό ανθολόγιο ποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού στα ελληνικά σχολεία και την παρουσία αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, το παρόν project επικεντρώθηκε στη διαπολιτισμική προσέγγιση της λογοτεχνίας, ενσωματώνοντας ποιήματα τόσο από την Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής, όσο από τις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

Η δράση εφαρμόστηκε πιλοτικά ως σχέδιο project κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στο Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Ρόδου σε συνεργασία με το Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Eεπιχειρήθηκε η γνωριμία των μαθητών με την ποίηση άλλων λαών και παράλληλα η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Χρησιμοποιήθηκαν ποιήματα μεταφρασμένα στα Αγγλικά, από Έλληνες, Αλβανούς και Ρώσους ποιητές, με κοινή θεματολογία. Αναπτύχθηκαν γλωσσικές ασκήσεις στα Αγγλικά που σχετίζονταν με τα νοήματα του κειμένου, όπως για παράδειγμα σωστή σειρά γεγονότων, εικόνες, διαφορετικό τέλος της ιστορίας, οπτικοποίηση θέματος, άρθρο για δημοσίευση. Ως δείγμα γραφής επελέγησαν μεγάλοι εκπρόσωποι της ποίησης αυτών των χωρών, επειδή ήταν πιο οικείοι στα παιδιά, αλλά και επειδή υπήρχε πλούσιο μεταφρασμένο υλικό στα Αγγλικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επελέγησαν ποιήματα τόσο από κλασσικούς συγγραφείς όσο και από μοντέρνους, άντρες και γυναίκες. Η επιλογή κινήθηκε στα θέματα αγάπη, μνήμη, ελευθερία, φύση, ποίηση, ώστε να συνδυασθούν θεματικές οι οποίες βρίσκουν απήχηση στους περισσότερους ανθρώπους, αλλά και για να υπάρχει υλικό με αντίστοιχη θεματολογία σε όλες τις γλώσσες. Επιπλέον, επελέγησαν ποιήματα που έχουν ενδιαφέρον πέρα από τη διδακτική τους αξία, που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και που παρέχουν υλικό για πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα ποιήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά και περιέχονται σε ανθολογίες, ενώ για κάποια από τα ποιήματα χρησιμοποιήθηκαν έγκυρες ιστοσελίδες.

Τα ποιήματα που χρησιμοποιήθηκαν ανά θέμα ήταν τα εξής:

  • Αγάπη. ΑΛΒΑΝΙΑ Flutura Acka Oblivion, ΡΩΣΙΑ Marina Tsvetaeva You who loved me with the falseness, ΕΛΛΑΔΑ Nikeforos Vrettakos Without you
  • Μνήμη. ΑΛΒΑΝΙΑ Lindita Arapi Memory, ΡΩΣΙΑ Alexander Pushkin The name, ΕΛΛΑΔΑ Andreas Embiricos Winter Grapes
  • Ελευθερία. ΑΛΒΑΝΙΑ Martin Camaj A Bird Languishes, ΡΩΣΙΑ Regina Derieva I Don’t Feel At Home Where I Am, ΕΛΛΑΔΑ, Constantine Cavafis, The city
  • Φύση. ΑΛΒΑΝΙΑ Migneni Autumn on parade, ΡΩΣΙΑ Anna Αkhmatova The Sentence, ΕΛΛΑΔΑ Odysseus Elytis Laconic
  • Ποίηση. ΑΛΒΑΝΙΑ Ismael Kadare Poetry, Rita Petro To a poet, ΡΩΣΙΑ Regina Derieva A Poem, ΕΛΛΑΔΑ Yannis Ritsos Necessary explanation

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου ξεκίνησε με την ενημέρωση στην τάξη για την ενασχόληση με τη συγκεκριμένη θεματική, τους ποιητές που θα επιλεγούν και την πιθανή θεματολογία των ποιημάτων. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε μεικτές ομάδες (γηγενείς και μη) και έγινε παρουσίαση του project. Κάθε ομάδα διάλεξε ένα θέμα και μελετούσε τα αντίστοιχα ποιήματα. Οι μαθητές από κάθε σχολείο έκαναν τις δικές τους επιλογές και κατόπιν αντάλλασαν υλικό. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγούσε και παρενέβαινε, όταν χρειαζόταν, ενίσχυε και εμψύχωνε τους μαθητές για την ολοκλήρωση των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια οι ομάδες των μαθητών επέλεξαν διαφορετικό θέμα ποιημάτων.

Σαν τελική δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό ανθολόγιο με  ποιήματα που επέλεξαν, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να απαγγέλλουν τα κείμενα στη ρωσική, την αλβανική ή την αγγλική. Οι ομάδες μαθητών εργάζονταν στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου και έχοντας πλέον εξοικειωθεί με εκπροσώπους της ποίησης άλλων χωρών, επέλεξαν περισσότερους συγγραφείς ή περισσότερα ποιήματα κάποιου ποιητή, για να τα παρουσιάσουν στην τάξη. Περιηγούνταν στην ιστοσελίδα Διάσημοι ποιητές και ποιήματα ή στην ιστοσελίδα Διεθνές Δίκτυο ποίησης, για την ελληνική και ρωσική ποίηση. Για την αλβανική λογοτεχνία οι μαθητές περιηγούνταν στην ιστοσελίδα της αλβανικής λογοτεχνίας, που δημιουργήθηκε από τον Robert Elsie, μεταφραστή της σύγχρονης αλβανικής ποίησης στα Αγγλικά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήθηκαν οι ανθολογίες Αλβανικής και Ρώσικης ποίησης και οι μεταφρασμένοι Έλληνες ποιητές.

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή απόψεων με κίνητρο τη δημιουργία ηλεκτρονικού ανθολογίου ποίησης και την ανάρτησή του. Το κίνητρο λειτούργησε θετικά και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Η συνεργατική μάθηση άλλωστε, πρέπει να ενισχύεται από ανάλογες δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης.

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

Poetry

Nature
Memory
Love

Ετικέτες: , ,

Καθεδρικοί ναοί από όλο τον κόσμο

Ετικέτες: , ,

>Διαδραστικός χάρτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης μέσω του StatPlane

>

Εξερευνήστε αυτό το διαδραστικό χάρτη μέσω StatPlanet: http://www.sacmeq.org/statplanet/.
Μία σύντομη οπτική εξερεύνηση του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ) από την Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του 2009 χάρη σε διαδραστικούς χάρτες και γραφήματα.Εξετάζει την πάροδο του χρόνου και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινά με την εστίαση σε μερικές χώρες που παρουσιάζουν σημαντικές θετικές αλλαγές στο HDI την πάροδο του χρόνου καθώς και την υψηλή HDI Επιλέγετε χώρα και κατόπιν κατηγορία Ιεκπαίδευση, υγεία, ανθρώπινα δικαιώματα.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή ειδικά για διαθεματικές (και όχι μόνο) προσεγγίσεις.

(τα στοιχεία είναι από το 2007, η πηγή είναι η έκθεση του UNDP ,5 Οκτωβρίου 2009).

Children of the World

Ετικέτες: , ,

Διένεξη για την πολυπολιτισμικότητα στον Καναδά

Διένεξη για την πολυπολιτισμικότητα στον Καναδά.

Διδασκαλία με comics

Ετικέτες: , , ,

How «Merry Christmas» is said …..

Afrikaans: Geseλnde Kersfees
Afrikander: Een Plesierige Kerfees
African/ Eritrean/ Tigrinja: Rehus-Beal-Ledeats
Albanian:Gezur Krislinjden
Arabic: Milad Majid
Argentine: Feliz Navidad
Armenian: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand
Azeri: Tezze Iliniz Yahsi Olsun
Bahasa Malaysia: Selamat Hari Natal
Basque: Zorionak eta Urte Berri On!
Bengali: Shuvo Naba Barsha
Bohemian: Vesele Vanoce
Bosnian: (BOSANSKI) Cestit Bozic i Sretna Nova godina
Brazilian: Feliz Natal
Breton: Nedeleg laouen na bloavezh mat
Bulgarian: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo
Catalan: Bon Nadal i un Bon Any Nou!
Chile: Feliz Navidad
Chinese: (Cantonese) Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun
Chinese: (Mandarin) Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan
Choctaw: Yukpa, Nitak Hollo Chito
Columbia: Feliz Navidad y Prσspero Aρo Nuevo
Cornish: Nadelik looan na looan blethen noweth
Corsian: Pace e salute
Crazanian: Rot Yikji Dol La Roo
Cree: Mitho Makosi Kesikansi
Croatian: Sretan Bozic
Czech: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
Danish: Glædelig Jul
Duri: Christmas-e- Shoma Mobarak
Dutch: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! or Zalig Kerstfeast
English: Merry Christmas
Eskimo: (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!
Esperanto: Gajan Kristnaskon
Estonian: Rυυmsaid Jυulupόhi

Ethiopian: (Amharic) Melkin Yelidet Beaal
Faeroese: Gledhilig jol og eydnurikt nyggjar!
Farsi: Cristmas-e-shoma mobarak bashad
Finnish: Hyvaa joulua
Flemish: Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar
French: Joyeux Noel
Frisian: Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier!
Galician: Bo Nada
Gaelic: Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ωr!
German: Frφhliche Weihnachten
Greek: Kala Christouyenna!
Haiti: (Creole) Jwaye Nowel or to Jesus Edo Bri’cho o Rish D’Shato Brichto
Hausa: Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara!
Hawaiian: Mele Kalikimaka
Hebrew: Mo’adim Lesimkha. Chena tova
Hindi: Shub Naya Baras (good New Year not Merry Christmas)
Hungarian: Kellemes Karacsonyi unnepeket
Icelandic: Gledileg Jol
Indonesian: Selamat Hari Natal
Iraqi: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Irish: Nollaig Shona Dhuit, or Nodlaig mhaith chugnat
Iroquois: Ojenyunyat Sungwiyadeson honungradon nagwutut. Ojenyunyat osrasay.
Italian: Buone Feste Natalizie
Japanese: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Jiberish: Mithag Crithagsigathmithags
Korean: Sung Tan Chuk Ha
Lao: souksan van Christmas
Latin: Natale hilare et Annum Faustum!
Latvian: Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu!
Lausitzian:Wjesole hody a strowe nowe leto
Lettish: Priecigus Ziemassvetkus
Lithuanian: Linksmu Kaledu
Low Saxon: Heughliche Winachten un ‘n moi Nijaar
Luxembourgish: Schθine Chreschtdaag an e gudde Rutsch
Macedonian: Sreken Bozhik
Maltese: IL-Milied It-tajjeb
Manx: Nollick ghennal as blein vie noa
Maori: Meri Kirihimete
Marathi: Shub Naya Varsh (good New Year not Merry Christmas)
Navajo: Merry Keshmish
Norwegian: God Jul, or Gledelig Jul
Occitan: Pulit nadal e bona annado
Papiamento: Bon Pasco
Papua New Guinea: Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu
Pennsylvania German: En frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr!
Peru: Feliz Navidad y un Venturoso Aρo Nuevo
Philippines: Maligayang Pasko!
Polish: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie
Portuguese:Feliz Natal
Pushto: Christmas Aao Ne-way Kaal Mo Mobarak Sha
Rapa-Nui (Easter Island): Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua
Rhetian: Bellas festas da nadal e bun onn
Romanche: (sursilvan dialect): Legreivlas fiastas da Nadal e bien niev onn!
Rumanian: Sarbatori vesele or Craciun fericit
Russian: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Sami: Buorrit Juovllat
Samoan: La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou
Sardinian: Bonu nadale e prosperu annu nou
Scots Gaelic: Nollaig chridheil huibh
Serbian: Hristos se rodi.
Singhalese: Subha nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa
Slovak: Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok
Slovene: Vesele Bozicne Praznike Srecno Novo Leto or Vesel Bozic in srecno Novo leto
Spanish: Feliz Navidad
Swedish: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År
Tagalog: Maligayamg Pasko. Masaganang Bagong Taon
Tamil: (Tamizh) Nathar Puthu Varuda Valthukkal (good New Year not Merry Christmas)
Trukeese: (Micronesian) Neekiriisimas annim oo iyer seefe feyiyeech!
Thai: Sawadee Pee Mai or souksan wan Christmas
Turkish: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Ukrainian: Srozhdestvom Kristovym or Z RIZDVOM HRYSTOVYM
Urdu: Naya Saal Mubarak Ho (good New Year not Merry Christmas)
Vietnamese: Chuc Mung Giang Sinh
Welsh: Nadolig Llawen
Yoruba: E ku odun, e ku iye’dun!

Christmas CNN

Ετικέτες: ,

Κάλαντα από την Ελλάδα

<a href="http://«>

<a href="http://«>

<a href="http://«>

<a href="http://«>

<a href="http://«>

Ετικέτες: , ,

Φ.Κόντογλου- Γιάννης ο Ευλογημένος

<a href="http://«>

Ετικέτες: , ,

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων