Από το επιμορφωτικό υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη χρήση των ΤΠΕ για το μάθημα των θρησκευτικών μπορείτε να δείτε κάποια σχέδια διδακτικών προτάσεων εδώ