Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι μια πολυδιάστατη εικόνα της ανθρώπινης ιστορίας, όπου ο μαθητής είναι υπεύθυνος για το χρονοδιάγραμμα. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία web για να αποκαλύψει το μοίρασμα των ιστορικών δυνάμεων καθώς και την άνοδο και την πτώση των μεγάλων αυτοκρατοριών πάνω από 5000 χρόνια με έναν τρόπο που κανένα βιβλίο δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει.