Ένας διαδραστικός χάρτης για την εμφάνιση και εξάπλωση των πέντε μεγάλων θρησκειών: Χριστιανισμός, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός, Ινδουισμός, Βουδισμός από το 3000π.Χ έως το 2000μ.Χ. και τα γεγονότα που επηρέασαν την εξάπλωσή τους.

Γεωγραφία θρησκειών