Σήμερα θα κάνετε ένα διαδραστικό ταξίδι στις θρησκείες που ήδη μελετήσατε και θα βρείτε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Οι θρησκείες που είδατε μέχρι τώρα είναι ο Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Ισλαμισμός, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός και η Κινέζικη θρησκεία.


Πατήστε εδώ για να αρχίσετε