>
Μία πολύ δημοφιλής και ωραία παρουσίαση-εφαρμογή animation της δημιουργίας του κόσμου συνοδευόμενη από μουσική. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ποια ημέρα δημιουργίας επιθυμούν και να απολαύσουν την εφαρμογή. Πατήστε στην εικόνα και η δημιουργία για σας και τα παιδιά θα αρχίσει!