>
Ένα πολύ ενδιφέρον οδοιπορικό στη Βυζαντινή τέχνη και ειδικά στα ψηφιδωτά για να αξιοποιηθείν από τον κάθε θεολόγο και φιλόλογο στην τάξη είναι το παρακάτω από την ιστοσελίδα του e-yliko