Η ενότητα της Εκκλησίας «εν τη Θεία Ευχαριστία και τω Επισκόπω» κατά τους τρεις πρώτους αιώνες

Γιατί υπάρχουν οι δοκιμασίες και ο πόνος στη ζωή μας; Γέροντος Παϊσίου.

’Ομολογώ εν Βάπτισμα…’’ Πρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού.