Πατήστε εδώ για να ακούσετε το ηχητικό αρχείο με την ανάλυση της εικόνας της γεννήσεως

Γέννηση 15ος αι.

Γέννηση 15ος αι.

Διδακτική αξιοιποίση
Δείτε την εικόνα παρακάτω και δώστε απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουνι. Κάθε νούμερο στην εικόνα αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο ή μια παράσταση της εικόνας. Ανακοινώστε τα αποτελέσματα στην τάξη

Α) Σχολιάστε το νούμερο 1 της εικόνας. Ποιον εικονίζει; Το μέρος στο οποίο είναι ξαπλωμένος τι προεικονίζει;
Β) Τo νούμερο 2 ποιους αναπαριστά; Γιατί έχουμε τέτοιο πλήθος από αυτούς και όχι λιγότερους;
Γ) Το νούμερο 3 ποια πρόσωπα αναπαριστά; Σχολιάστε την ενδυμασία τους;
Δ) Τι αναπαριστά το νούμερο 4 στην εικόνα; Ποια η αναγκαιότητα μιας τέτοιας παράστασης
Ε) Τα πρόσωπα στο νούμερο 5 είναι απομακρυσμένα από την Παναγία και το Βρέφος. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα;
Γιατί είναι τόσο μακριά;