Η τελευταία τελετή τελειώνει στο μοναστήρι και ο ο ήχος της καμπάνας ακούγεται (Da-Bei Μονή σε Liaoning, Κίνα).

<a href="http://«>