Με την πτώση του κομμουνισμού, η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη έχει αναζωογονηθεί στη Ρωσία. Ο αθεϊσμός δεν έχει πεθάνει, ωστόσο. Ο Peter Owen-Jones εξερευνά την αναβίωση της θρησκείας στη μετασοβιετική Ρωσία. Παίρνει μέρος στην γιορτή των Θεοφανίων στο Πατριαρχείο. Ο παρουσιαστής αντικατοπτρίζει το ρόλο του νερού κατά τη θρησκεία. Μπροστά σε αυτό το ανανεωμένο Χριστιανισμό, οι  άθεοι στη Μόσχα είναι λιγότερο εντυπωσιασιακοί.

Αξιοποίηση στην τάξη: Οι μαθητές θα εξετάσουν τα φιλοσοφικά επιχειρήματα υπέρ και κατά της ύπαρξης του Θεού. Ο εκπαιδευτικός θα  μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το κλιπ, για να σταθμίσεθ τα επιχειρήματα. Θα μπορούσαν να αξιολογήσουν την άποψη της άθείας, ότι οι άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει το δόγμα του κομμουνισμού για το δόγμα του Χριστιανισμού, και να εξετάσουν τον αντίκτυπο και την αξία των τελετουργιών της Ορθοδοξίας.