Οι σαμάνοι είναι σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο της Darhad Valley. Θεωρείται ως  ο σύνδεσμος της Darhad και του πνεύματος που καθοδηγεί τους ανθρώπους, και προσφέρει συμβουλές για θέματα στους κατοίκους όπως πότε να μεταναστεύσουν. Ο Bruce Parry επισκέπτεται έναν σαμάνο και τον παρακολουθεί να μεταφέρεται σε έκσταση. Αυτό το clip δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ως μέρος του BBC φυλής ιστοσελίδα: http://www.bbc.co.uk/tribe/index.shtml.

Αξιοποίηση στην τάξη: Χρήσιμο στο πλαίσιο για την πολιτισμική κατανόηση και την ποικιλομορφία ή μια μελέτη των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους. Ζητήστε από τους μαθητές σας να αναπτύξουν τις πεποιθήσεις του σαμανισμού ή να εντοπίσουν άλλες περιοχές του κόσμου όπου σαμανισμός είναι σε  μεγάλη κλίμακα.

Για να το δείτε πατήστε εδώ