‘Ισως και στη δική σας τάξη υπάρχει κάποιος ξένος μαθητής…Μελετήστε τον παρακάτω χάρτη για να δείτε ποιοι επέλεξαν να ζήσουν σε ένα διαφορετικό τόπο. Κάντε κλικ σε κάποια από τις εθνικές μειονότητες και ο χάρτης θα αλλάξει και θα δείξει πως διασκορπίστηε ο πληθυσμός (Ο χάρτης αναφέρεται σε στοιχεία για την Ιρλανδία)