Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;  Επισκεφτείτε την εικονική τάξη και λάβετε μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα. Διαβάστε τις δηλώσεις, ακούστε τις απόψεις των μαθητών, προτού κατευθυνθείτε προς τη γωνία!