Χτυπήστε το ρολόι και επιλέξετε εικόνες που σχετίζονται με κάθε θρησκεία πριν να εξαντληθεί ο χρόνο σας.