Τα παιδιά αφού δούνε το παρακάτω βίντεο θα συζητήσουν κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο χιούμορ και τα αστεία. Θα πρέπει κάποιος να προσβάλλεται ή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να γελάει με οτιδήποτε;

Is religion fair game for comedy?