Tην δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προβλέπειε το άρθρο 16 του σχεδίου νόμου για την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης , που κατατέθηκε από την υπ. Παιδείας , προς ψήφιση, στη Βουλή .
Ειδικότερα το άρθρο  16 προβλέπει τα εξής (ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ) :
Άρθρο 16
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

1. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι το πλαίσιο κατάταξης προσόντων με τη μορφή
μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης επιπέδων
μάθησης. Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τα μαθησιακά αποτελέσματα
κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, χωρίς να διασπάται ο
ενιαίος χαρακτήρας της μάθησης.
2. Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αναγνωρίζονται και συσχετίζονται τα
μαθησιακά αποτελέσματα όλων των μορφών τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής
εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, ώστε αυτά να πιστοποιούνται και να κατατάσσονται
σε επίπεδα κατ’ αντιστοίχηση με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
3. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων μπορεί να εξειδικεύεται σε κλαδικά πλαίσια προσόντων.
4. Το συντονισμό των αρμόδιων φορέων και την εποπτεία συγκρότησης και λειτουργίας
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι συγκρότησης και
εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ιδίως τα θέματα που αφορούν την
αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και με διεθνή κλαδικά προσόντα, τη
δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών, το σύστημα αναγνώρισης και
πιστοποίησης των προσόντων, στο οποίο διασφαλίζεται η συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων και των επιμελητηρίων, και το σύστημα αδειοδότησης και ελέγχου
λειτουργίας των φορέων πιστοποίησης προσόντων και ιδίως οι προδιαγραφές, τα
όργανα, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εξειδίκευση και εφαρμογή της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου
καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρεπορτάζ:esos.gr, 31/7/2010