Ένα εξίσου ενδιαφέρον διαδραστικό παιχνίδι είναι αυτό για το περιβάλλον. Τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη συνεκτική σχέση μεταξύ ανθρώπινων ενεργειών και επιπτώσεων στο φύση.